Digital Signage

สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบจอภาพ/ จอแสดงผล ที่สามารถเปลี่ยนทีวี หรือมอนิเตอร์ ของคุณให้น่าสนใจเสมือนกับมีช่องทีวีเป็นของตัวเอง โดยสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือวิ่ง, วีดีโอ, ข้อมูล หรือกราฟฟิค เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น

HD Series - Classic Performance

XD Series - Advanced Performance

XT Series - Advanced Performance

LS - Entry - Level Media Player

จุดเด่นของ
Digital Signage

➭  ประหยัดต้นทุนและเวลา (Cost & Time Savings) : ประหยัดในการจัดพิมพ์และเปลี่ยนแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะองค์กรหรือร้านค้าที่มีสาขาหรือจุดประชาสัมพันธ์หลายๆที่ สามารถควบคุม และบริหารจัดการ ผ่านระบบโครงข่ายในที่เดียว

➭  ดึงดูดความสนใจ (Lock at Me) : หน่วยงานหรือร้านค้า สามารถกระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้าให้แวะชมสินค้า หรือข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น

➭  ใช้งานง่าย (Quick, Easy Content Updates) : สามารถควบคุมและกำหนดการแสดงผลล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย รองรับการเสนอแจ้งข่าว, ข้อความ, ประชาสัมพันธ์ แบบทันทีได้

BrightSign

Digital Signage ประสิทธิภาพสูง ฟังก์ชั่นครบจบทุกความต้องการ

Digital Signage Players

Solid State Design มีความน่าเชื่อถือสูง

BrightAuthor Software

ฟรีซอฟแวร์ ใช้งานง่าย ออกแบบสร้างสรรค์สื่อโฆษณา จัดตารางการแสดงสื่อโฆษณา ตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่อง Player ภายในเครือข่าย (Local Network) ได้ด้วยซอฟแวร์เดียว

BrightAuthor Network (Options)

เสริมประสิทธิภาพการทำงานสำหรับเครื่อง Player ในเครือข่ายระยะไกล (Remote Client) ด้วยระบบ Clound-Based ทำให้การจัดการเครื่อง Player ต่างสาขาทำได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว

BrightAuthor Features