ภาพบรรยากาศงาน Logistics Digest Touring Seminar 2011 @ Rayong City Hotel

  • Post category:Event

การจัดการซัพพลายเชนสามารถยกระดับการปฎิบัติการได้อย่างไร? จากสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าที่ผันผวน การค้าเสรีที่เปิดกว้าง สภาวะการแข่งขันรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องตระหนักถึงเรื่องต้นทุนการผลิตเป็นสำคัญทำอย่างไรให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำสามารถแข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของลูกค้าก็มีการเปลี่ยนแปลงมีความต้องการสินค้าและบริการที่หลากหลายขึ้น ผู้ผลิตและส่งออกจึงจำเป็นต้องดำเนินการตอบสนองลูกค้าให้ทันและสร้างคุณค่าสูงสุดให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการบริหารจัดการซัพพลายเชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากสาเหตุดังกล่าวผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องวางแผน รวมถึงกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ อาทิ แหล่งผลิต แหล่งวัตถุดิบ การวิเคราะห์กระบวนการอัตราการผลิตให้สัมพันธ์กัน ดังนั้นศาสตร์ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain Management) จึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรของท่านให้ยืนหยัดอยู่ในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน Logistics Digest นิตยสารเพื่อธุรกิจการค้าสำหรับผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ที่ดำเนินการมากว่า 5 ปี เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรในภาคการผลิตได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ…

Continue Reading ภาพบรรยากาศงาน Logistics Digest Touring Seminar 2011 @ Rayong City Hotel

ภาพบรรยากาศงาน Rockwell Automation On The Move (RAOTM) @ IMPACT Challenger เมืองทองธานี 14/06/2011

  • Post category:Event

ภาพของ Booth riverplus พร้อมพนักงานตอนรับ ของเราเองครับ ชุด Demo ที่ทางเราได้จัดเตรียมไปครับ เรียกลูกค้าได้ดีเลยที่เดียว ภาพของลูกค้าที่เยี่ยมชม Booth ภาพบรรยากาศอื่นๆ ภายในงานครับ พนักงานของเราได้ของรางวัลอันดับที่ 2 ด้วยครับ นั้นก็คือ iPod Nano น่าอิจฉาจริงๆ เลยครับ

Continue Reading ภาพบรรยากาศงาน Rockwell Automation On The Move (RAOTM) @ IMPACT Challenger เมืองทองธานี 14/06/2011