ความหมายและลักษณะของ GPRS Modem & Router

GPRS (General Packet Radio Service) เป็นระบบที่ถูกพัฒนามาจากเครือข่ายระบบ GSM ซึ่งในระบบ GPRS นั้นในช่วงเจนเนอเรชั่นที่ 2.5G โดยที่มีความสามารถให้รับส่งข้อมูลได้ถึง172 kbps ขณะที่ระบบธรรมดาส่งได้ด้วยความเร็ว 9.6 Kbps ซึ่งความเร็วที่ 172 kbps สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอรเน็ตได้อย่างง่ายๆ อีกทั้งยังมีความสามารถไม่ต่างกับการเชื่อมต่ออินเตอรเน็ตบนคอมพิวเตอร์ เช่น สามารถส่งข้อมูลที่เป็นตัวอักษร หรือรูปภาพกราฟิก Web Browsing E-Mail File Transfer Remote…

Continue Reading ความหมายและลักษณะของ GPRS Modem & Router

Serial Communication

Port Communication Port Communication คือช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างระบบ System Unit และอุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral) เช่น จอภาพ โมเด็ม เครื่องพิมพ์ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะทำการเชื่อมต่อโดยผ่านสายเคเบิลเข้าสู่ Port ของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งถูกกำหนดขึ้นให้เป็นมาตรฐานสำหรับการติดต่อสื่อสาร Port ที่ใช้การเชื่อมต่อมีอยู่หลายรูปแบบ หลายหัวเสียบ บางทีเรียกว่า ตัว Connectors ซึ่ง Connectors ก็จะมีอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ Male Type…

Continue Reading Serial Communication

ระบบเครือข่ายไร้สาย ( Wireless Network ) ?

ระบบเครือข่ายไร้สาย ( Wireless Network) หมายถึง เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งการสื่อสารจะไม่ใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อ (LAN) แต่จะใช้คลื่นวิทยุ หรือ คลื่น อินฟาเรด ในการรับส่งข้อมูลแทน ซึ่งในขณะนี้กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากแทบจะทุกจุดในเมืองที่สำคัญๆจะมีสัญญาณของ Wireless อยู่แทบทุกที่เลยที่เดียวด้วยความสะดวกสบายในการใช้งานไม่ต้องมองหา plug เสียบสาย LAN กันให้ยุ่งยาก เคลื่อนย้ายง่าย แถมด้วยสัญญาณ ที่กระจายอยู่ทั่วไป ทำให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ขอแค่สัญญาณไปถึงก็สามารถรับ-ส่งข้อมูลกันได้…

Continue Reading ระบบเครือข่ายไร้สาย ( Wireless Network ) ?

Wireless Serial Device Server

Wireless Serial Device Server หรือเรียกง่ายๆ ว่าตัวแปลงสัญญาณจาก serial คือ RS-232, RS-422, RS-485 เป็น Wireless LAN นั่นเอง เช่น เราต้องการดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เป็น serial ไม่ว่าจะเป็น PLC, มิเตอร์, HMI, Scanner, Display board ฯลฯ หลักการทำงานแบ่งออกเป็น 2 Mode หลักๆ…

Continue Reading Wireless Serial Device Server