[Case Study] การใช้ Real Time SPC ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

ตัวอย่างบริษัทผลิตน้ำดื่มและน้ำหวานต้องการระบบ Software มาช่วยในเรื่องของการเก็บข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพสินค้า โดยโรงงานประสบปัญหาดังนี้

Continue Reading

ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วย Real-Time SPC เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

Real-Time Statistical For Process Control (real-Time SPC) เป็นการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของสินค้าในระบบการผลิตและบันทึกข้อมูลของสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแบบ Real-Time

Continue Reading

MES – Process Data Collection Module

จัดเก็บข้อมูล Process Data HYDRA PDV Process Data Collection with HYDRA PDV การใช้งานและประโยชน์ ไฮไลท์ ฟังก์ชั่น การใช้งานและประโยชน์ จับตาดูค่าของกระบวนการและจับแนวโน้มผลิตภัณฑ์ชั้นนำมักจะผลิตโดยใช้กระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งต้องการความแม่นยำสูงสุด การปฏิบัติตามพารามิเตอร์การผลิตเช่นอุณหภูมิความดันหรืออัตราการไหลและการประเมินสถิติที่มุ่งปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรับประกันคุณภาพการผลิตสูงและอัตราการเสียต่ำในขณะที่การควบคุมอย่างต่อเนื่องของพารามิเตอร์การผลิตค่ากระบวนการและการบันทึกของพวกเขาสามารถถูกครอบครองโดยเซ็นเซอร์เครื่องจักรที่ทันสมัยและการควบคุมโรงงาน (PLC), HYDRA โมดูลข้อมูลกระบวนการ (PDV) มีฟังก์ชั่นที่ไปไกลกว่านี้ การรวมที่สมบูรณ์ของแอปพลิเคชัน MES ทั้งหมดบนพื้นฐานของฐานข้อมูลกลางช่วยให้สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลอื่น ๆ ได้ การเปรียบเทียบข้อมูลกับคำสั่งซื้อบทความชุดวัสดุหรือเครื่องมือและค่ากระบวนการทำให้มีส่วนร่วมที่มีคุณค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของคุณ ตัวอย่างเช่นสามารถตรวจพบการละเมิดค่า จำกัด…

Continue Reading

MES – DNC Modules

DNC และ การตั้งค่า ด้วย HYDRA DNC DNC & Configuration Data with HYDRA DNC การใช้งานและประโยชน์ ไฮไลท์ ฟังก์ชั่น การใช้งานและประโยชน์ ลดเวลาในการตั้งค่า โดยให้ NC / การค่าต่างๆ ทำงานได้แบบอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติชั้นสูงในระบบการผลิตมีความสำคัญมากเพื่อที่จะทำให้เราสามารถอยู่ในการแข่งขันได้ วันนี้กระบวนการผลิตได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยควบคุมโรงงานผลิต (Computer Aided) การจัดการโปรแกรม NC และบันทึกข้อมูลการกำหนดค่าต่างๆรวมถึงการถ่ายโอนไปยังเครื่องจักรและการควบคุมที่แตกต่างกันนั้นมีกับความต้องการสูงในตลาด…

Continue Reading
Close Menu
×
×

Cart