การตรวจสอบและติดตามสภาพเครื่องจักรแบบ Real-time ด้วย RTU

ในชีวิตประจำวันเราต้องตรวจสุขภาพอยู่เสมอ เพื่อจะได้ป้องกันปัญหาสุขภาพได้อย่างทันท่วงที ในโรงงานก็เช่นเดียวกัน การตรวจติดตามสภาพเครื่องจักรแบบ real-time ช่วยให้เราวางแผนป้องกันปัญหาของเครื่องจักรที่จะเกิดขึ้นได้ ก่อนที่จะต้องหยุดการผลิตโดยไม่จำเป็น ลองสำรวจโรงงานของเราดูว่า การตรวจติดตามสภาพเครื่องจักรแบบที่ใช้กันอยู่สามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ การละเลย การตรวจสอบที่ไม่ถูกต้อง การบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาด หรือแม้กระทั่งปัญหาบางอย่างที่เราคาดไม่ถึง ปัญหาเล่านี้ทำให้การตรวจติดตามสภาพเครื่องจักรไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นจึงมีการนำเอาเทคโนโลยี RTU (Remote Terminal Unit) เข้ามาช่วยในการตรวจติดตามสภาพเครื่องจักร ซึ่งสามารถลดการใช้พนักงานในการตรวจติดตาม ลดความผิดพลาดจากสาเหตุต่างๆ สามารถตรวจติดตามได้แบบ real-time และมีประสิทธิภาพในการตรวจติดตามมากกว่าแบบเดิม หัวใจหลักของการตรวจติดตามสภาพเครื่องจักรแบบ real-time อยู่ที่ RTU ที่คอยเก็บค่าต่างๆ…

Continue Reading การตรวจสอบและติดตามสภาพเครื่องจักรแบบ Real-time ด้วย RTU

InfinityQS Update Website, Logo ใหม่ มีข้อมูลที่น่าสนใจมากมาย

แนะนำ Website ใหม่ เพื่อผู้สนใจและต้องการ การปรับปรุงคุณภาพสินค้าสู่ระดับโลกอย่างแท้จริง ลองเข้าไปดูที่ Website www.infinityQS.com มีข้อมูลมากมายครับ ถ้าต้องการข้อมูล ติดต่อ ก็ตามนี้เลยครับ http://www.infinityqs.com/partners/distributors

Continue Reading InfinityQS Update Website, Logo ใหม่ มีข้อมูลที่น่าสนใจมากมาย