เมื่อหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

  • News

       หุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจและตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในอนาคต ในอดีต นวัตกรรมหุ่นยนต์เกิดขึ้นจากการพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (industrial robot) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก เช่น หุ่นยนต์การผลิตรถยนต์ หุ่นยนต์แขนกลสำหรับประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น แต่ด้วยวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของนวัตกรรมหุ่นยนต์ ทำให้ทุกวันนี้หุ่นยนต์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คนในยุคดิจิทัลมากขึ้นในรูปแบบของหุ่นยนต์บริการที่เน้นการช่วยเหลือ การบริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค เช่น  หุ่นยนต์ทำความสะอาด หุ่นยนต์ที่ช่วยดูแลผู้ป่วย และหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติ       โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา หุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติ (delivery robot) ประเภทรถลำเลียงสินค้าถือเป็นหนึ่งในหุ่นยนต์บริการที่ผู้ผลิตนวัตกรรมและผู้ประกอบการในภาคบริการให้ความสนใจในการพัฒนาและนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง…

Continue Reading

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ 2563 – 2565

  • News

       ปี 2563 อุตสาหกรรมรถยนต์มีแนวโน้มหดตัวรุนแรง ตามทิศทาง เศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะหดตัวประมาณ 10% (คาดการณ์เดือนกรกฎาคม 2563) ผลจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคซบเซารุนแรง และห่วงโซ่การผลิตรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศชะงักงัน ปัญหาภัยแล้งยังซ้ำเติม กำลังซื้อของผู้บริโภคในต่างจังหวัด จึงคาดว่ายอดจำหน่ายรถยนต์จะหดตัวทั้งตลาด ในประเทศและตลาดส่งออก ขณะที่ค่ายรถยนต์ปิดโรงงานชั่วคราวในช่วงไตรมาส 2 และทยอยลดกำลังการผลิตเพื่อปรับสมดุลสต๊อก คาดว่าปริมาณการผลิตรถยนต์ปี 2563 จะหดตัว 36.0-37.0% อยู่ที่ 1.27-1.29 ล้านคัน อย่างไรก็ตาม…

Continue Reading

Machine Learning สิ่งใกล้ตัวในโลกปัจจุบัน

  • News

Machine Learning เป็นสิ่งที่คนในปัจจุบันทุกคนควรรับรู้ ถึงแม้จะไม่ได้ทำงานสายเทคโนโลยีก็ตาม เพราะในอนาคตเราจะได้เห็นเทคโนโลยีเหล่านี้ขยับเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นๆ ทั้งในชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทำงาน ที่อาจจะเห็น Machine Learning เข้ามาทำงานทดแทนมนุษย์

Continue Reading

เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรและห่วงโซ่อุปทาน

  • News

การแพร่ระบาดของโควิดและปัญหาขาดแคลนแรงงานทำให้อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ต้องพึ่งพาแรงงานอย่างเข้มข้นจำเป็นต้องพิจารณานำระบบ Automation มาใช้งานมากขึ้น

Continue Reading

โควิดกระตุ้นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสู่ระบบ Automation …ลดการพึ่งพาแรงงานและยกระดับความปลอดภัยอาหาร

การแพร่ระบาดของโควิดและปัญหาขาดแคลนแรงงานทำให้อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ต้องพึ่งพาแรงงานอย่างเข้มข้นจำเป็นต้องพิจารณานำระบบ Automation มาใช้งานมากขึ้น

Continue Reading
Close Menu