8 ตัวอย่างที่ดีในการนำ AI เข้ามาใช้งานในปี 2020

  • News

เมื่อคนร่วมมือกับ AI โซลูชั่นจะไม่เป็นเพียงแค่แนวคิดที่ไม่สามารถพัฒนา แต่มันจะก้าวสู่ความเป็นไปได้มากขึ้น ด้วยนวัตกรรม AI

Continue Reading

3 ปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าควรจับตามองเพื่อวางแผนธุรกิจในอนาคต

  • News

ความท้าทาย 3 ประการที่ผู้ประกอบการขนส่งพัสดุควรให้ความสำคัญ เพื่อวางแผนธุรกิจในอนาคต ได้แก่ การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความต้องการบุคลากร ด้านโลจิสติกส์ และกฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง

Continue Reading

ลด Food Waste พัฒนาการตรวจสอบย้อนกลับให้ดียิ่งขึ้น! ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ

  • News

ตัวอย่างการนำบาร์โค้ด 2 มิติเข้ามาใช้งานในสินค้าประเภทที่มีวันหมดอายุ เพื่อลดการเรียกคืนสินค้า ลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง และพัฒนาการตรวจสอบย้อนกลับให้ดียิ่งขึ้น ในห้างสรรพสินค้า Woolworths ในประเทศออสเตรเลีย

Continue Reading

แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย ปี 2563 – 2565

  • News

การผลิต HDD ของไทยจะยังลดลงต่อเนื่อง ผลสืบเนื่องจากสงครามการค้าในช่วงที่ผ่านมายังกดดันตลาด ประกอบกับ HDD ยังมีแนวโน้มถูกทดแทนด้วย Solid State Drives (SSD)

Continue Reading
Close Menu