อุตสาหกรรมต้องปรับตัวอย่างไร ในเมื่อ IoT มาแรง!

  • News

ขนาดของโรงงานย่อมมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี IoT ที่แตกต่างกัน โรงงานในกลุ่มขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อาจนำมาใช้ในการเชื่อมต่อเครื่องจักรให้สามารถนำข้อมูลการผลิตออกมาวิเคราะห์ ส่วนโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อของเครื่องจักรอยู่บ้าง อาจนำมาใช้ในการบูรณาการข้อมูลของระบบย่อยต่างๆ ให้เชื่อมโยงไปถึงระบบ ERP

Continue Reading

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กของไทย ปี 2019 – 2021

  • News

ความต้องการใช้เหล็กคาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นในช่วงปี 2563-2564 อยู่ที่ ประมาณ 1,900 ล้านตัน ผลจากการขยายตัวของกำไรก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก

Continue Reading

วิกฤติอุตสาหกรรมยานยนต์ในเมืองการาจี

  • News

ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในปากีสถาน เช่น Suzuki, Honda และ Toyota กำลังประสบกับความท้าทายและต่อสู้กับภาวะขาดทุน เนื่องจากยอดขายรถยนต์ลดลงอย่างมาก จากการที่กำลังซื้อลดลง

Continue Reading

เทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์ กับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโลก

  • News

คลื่นเทระเฮิรตซ์ คือย่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงสุดท้ายที่นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยกำลังศึกษาและพัฒนาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม

Continue Reading

แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ของไทยในปี 2019 -2021

  • News

ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่จะเติบโตในอัตรา 2.5-3.5% จากกำลังซื้อที่มีแนวโน้มชะลอลงในปี 2562 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังได้แรงหนุน จากการเติบโตต่อเนื่องของภาคท่องเที่ยวและการลงทุนตามแผนงานต่างๆ ของภาครัฐ

Continue Reading

จับตาดู! 6 ประเทศกับแนวทางการพัฒนา AI ในอุตสาหกรรม

  • News

ในยุคสมัยที่ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกวงการอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ ธุรกิจ E-Commerce ธุรกรรมทางการเงิน หรือแม้แต่อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยความอัจฉริยะของ AI ที่สามารถสร้างระบบการคิดและการกระทำคล้ายมนุษย์ ซึ่งมีความแม่นยำและรวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคน

Continue Reading
Close Menu