5G ไม่ใช่แค่ความเร็ว แต่มาเพื่อปฏิวัติเกือบทุกอุตสาหกรรม

       สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้นนอกจากจะช่วยเร่งให้อุตสาหกรรมต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็วแล้ว ยังจุดกระแสความสนใจต่อการเปิดตัวบริการ 5G ทั่วภูมิภาคอาเซียนให้ทวีความสำคัญยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยถือว่าอยู่ในจุดที่นำหน้าประเทศอื่น โดยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคที่เปิดบริการ 5G เชิงพาณิชย์ในปี 2563 ตลาด 5G ในไทยมีศักยภาพพร้อมที่จะเติบโต โดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คาดการณ์ว่า ภายในปี 2565 ตลาด 5G จะมีมูลค่าสูงถึง 15.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ…

Continue Reading 5G ไม่ใช่แค่ความเร็ว แต่มาเพื่อปฏิวัติเกือบทุกอุตสาหกรรม

6 เทคโนโลยีดิจิทัลยอดฮิตที่ SME เลือกใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว

       การท่องเที่ยว มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยมายาวนาน แต่ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานเป็นปัจจัยหลัก การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจมีน้อยมาก ทำให้ผลิตภาพการผลิตและคุณค่าเพิ่มแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเลยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเกิดวิกฤต ภัยพิบัติต่างๆ เช่น สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างหนัก จึงทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวโดย SMEs และวิสาหกิจชุมชน มีการปรับตัวนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจของตนเอง เช่น        1. ระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning)   …

Continue Reading 6 เทคโนโลยีดิจิทัลยอดฮิตที่ SME เลือกใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว

‘Metaverse’ กระแสร้อน สะเทือนอนาคตโลกธุรกิจ!!

       วิสัยทัศน์ของ Meta คือการสร้างประสบการณ์ที่เสมือนจริงมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยความรู้สึกของการมีตัวตนอยู่จริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเชื่อมต่อและบทสนทนาแก่ผู้คน ราวกับว่าพวกเขากำลังอยู่กับอีกบุคคลหนึ่งหรืออยู่ในพื้นที่อีกแห่งหนึ่ง” ชวดี วงศ์พยัต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เฟซบุ๊ค ประเทศไทย กล่าว พร้อมเปิดมุมมองว่า Meta เป็นวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทที่มุ่งผลักดัน Metaverse สู่การใช้งานในชีวิตจริง ช่วยเหลือผู้คนในการเชื่อมต่อกัน ค้นหาชุมชน พัฒนาธุรกิจให้เติบโต พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนจำนวนมากให้คำนึงถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต        “เทคโนโลยี Metaverse จะช่วยให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นราวกับประสบการณ์ได้พบกันในชีวิตจริง โดยเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีให้บริการแล้วในปัจจุบัน…

Continue Reading ‘Metaverse’ กระแสร้อน สะเทือนอนาคตโลกธุรกิจ!!

เพราะโควิดชีวิตจึงเปลี่ยน! 10 เทรนด์ The Next Normal ที่คนทำงานไม่ควรพลาด

       สถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบให้รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกเปลี่ยนไป สะท้อนให้เห็นเทรนด์สำคัญๆ ในอนาคตที่เกิดจากพฤติกรรม และทัศนคติในการดำรงชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม โดยเฉพาะการเปิดรับเทคโนโลยี บริการดิจิทัลใหม่ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบาย โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นำไปสู่เทรนด์การใช้ชีวิตแบบ Next Normal ที่จะเริ่มขยายตัวในวงกว้าง       จึงทำให้ธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์การตลาด ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกระทั่งช่องทางการขาย และการบริการใหม่ๆ โดยมีเทรนด์การใช้ชีวิตแบบ Next Normal ดังนี้    …

Continue Reading เพราะโควิดชีวิตจึงเปลี่ยน! 10 เทรนด์ The Next Normal ที่คนทำงานไม่ควรพลาด

ยิ่งเร่ง ยิ่งเติบโต! ส่องทิศทาง IIoT ในภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต

       หนึ่งในเมกะเทรนด์โลกที่กําลังเข้ามาปฏิวัติภาคอุตสาหกรรม คือ เทคโนโลยี Industrial Internet of Things (IoT) ด้วยคุณประโยชน์ที่จะช่วยยกระดับ ประสิทธิภาพการผลิต จากการติดตามการทํางานของเครื่องจักรแบบ Real time ตลอดจนการวิเคราะห์คุณภาพและการบํารุงรักษาเชิงคาดการณ์ ซึ่งจะช่วยลด ปัญหา Downtime และลดต้นทุนลง โดยในกรณีของไทยพบว่าค่าติดตั้ง ซ่อมแซม และบํารุงรักษาเครื่องจักร คิดเป็นเงินสูงถึง 2.06 แสนล้านบาทต่อปี        IoT…

Continue Reading ยิ่งเร่ง ยิ่งเติบโต! ส่องทิศทาง IIoT ในภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต

‘วังจันทร์วัลเลย์’ กับแนวคิดการสร้างนวัตกรรม สู่การพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย

       เมื่อเอ่ยถึง “เมืองแห่งนวัตกรรม” เราอาจนึกไปถึง “ซิลิคอนวัลเลย์” ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาที่เป็นต้นกำเนิดเทคสตาร์ทอัพชื่อดังมากมาย หรือในจีนก็มี “เซินเจิ้น” ที่สามารถผลักดันตัวเองสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและการออกแบบชั้นนำของประเทศด้วยนโยบายที่เข้มแข็ง        “วังจันทร์วัลเลย์ กับการสร้างเมืองนวัตกรรมและเทคโนโลยีของไทย       ย้อนกลับมาที่ประเทศไทย แม้เราอาจมองว่าการพัฒนานวัตกรรมเป็นเรื่องที่ยากเกินไปหรือเปล่า แต่ห่างจากกรุงเทพฯไปเพียง 160 กิโลเมตร ในพื้นที่ 3,454 ไร่ ของอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง บริเวณนี้คือที่ตั้งของโครงการ “วังจันทร์วัลเลย์”…

Continue Reading ‘วังจันทร์วัลเลย์’ กับแนวคิดการสร้างนวัตกรรม สู่การพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย