10 เหตุผลที่ควรเลือก Image-based Barcode Readers

10_000

เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่าย (Image-based Barcode Readers) กำลังเริ่มเข้ามาแทนที่เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์สแกน (Laser scanners) อย่างรวดเร็วในวงกว้างของอุตสาหกรรมที่ประกอบไปด้วย Food, Beverage, Consumer goods, Pharmaceutical, และ Logistics แต่เมื่อมีการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนจากเครื่องอ่านบาร์โค้ดด้วยเลเซอร์สแกนมาเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายแล้ว หลายคนจึงอาจคิดว่าเป็นการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ต้องขอบคุณความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ทำให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่าย ไม่ได้เพียงแค่เทียบราคากับเครื่องอ่านบาร์โค้ดด้วยเลเซอร์สแกนได้เท่านั้น แต่มันยังมีความสามารถที่มากกว่า

วันนี้เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายส่วนใหญ่สามารถเอาชนะอุปสรรคด้านเทคนิคและในเรื่องของราคา ทั้งในปัจจุบันยังได้เสนอทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดด้วยเลเซอร์สแกนในทางอุตสาหกรรมในด้านของกระบวนการผลิต

10_00011

ในการใช้งาน รุ่นล่าสุดของเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่าย ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดด้วยเลเซอร์สแกนอย่างแท้จริง ภายใต้ขอบเขตการใช้งานในส่วน ต่อไปนี้

1. ประสิทธิภาพการอ่านบาร์โค้ด
2. อ่านบาร์โค้ดได้รอบทิศทาง
3. อ่าน 2-D Codes
4. อ่านหลายโค้ดพร้อมกันและความสามารถในการส่ง O/P
5. ความน่าเชื่อถือในระยะยาว
6. แสดงให้เห็นภาพที่ตรวจสอบ
7. การเก็บภาพ
8. ข้อเสนอแนะของบาร์โค้ดที่อ่านได้
9. หลากหลายการเชื่อมต่อ
10. รองรับการตรวจสอบในอนาคต

เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนจากเลเซอร์สแกนเนอร์ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะพิจารณาถึงข้อได้เปรียบต่างๆ ของเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่าย
ที่จะเกิดขึ้น ด้วย

1. ประสิทธิภาพการอ่านบาร์โค้ด (Read Rate Performance)

10_001

แนวทางที่สำคัญที่สุดในการที่จะตรวจสอบว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดมีประสิทธิภาพหรือไม่ นั้นก็คือ ประสิทธิภาพการอ่านบาร์โค้ด สำหรับอัตราการอ่าน (Read Rate)คือ จำนวนของบาร์โค้ดที่อ่านได้หารด้วยจำนวนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งปกติจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ และใกล้เคียงกับ 100% นั้นคือใช้งานได้ดี กล่าวในอีกทางหนึ่ง อัตราการอ่าน คือ ค่าที่ใช้วัดว่าเครื่องอ่านมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพต่อบาร์โค้ดที่มองเห็นในกระบวนการตรวจสอบอย่างไร โดยเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายจะมองเห็นบาร์โค้ดทั้งหมด ไม่ได้เห็นเพียงแค่บรรทัดเดียว มันจึงสามารถใช้อัลกอริทึมขั้นสูง ในการเอาชนะ Quite Zone Violations และปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลให้บาร์โค้ดเกิดความเสียหายและทำให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์สแกนมีปัญหามากที่สุด นอกเหนือจากนี้ เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ให้แสงสว่างจากภายนอก เพื่ออ่านโค้ดที่เลเซอร์สแกนมองไม่เห็นไปจนถึงบาร์โค้ดที่ถูกปริ้น ด้วยหมึก UV ในส่วนนี้เองเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายจึงสามารถเก็บอัตราการอ่านได้มากกว่า แม้กระทั่งบาร์โค้ดที่มีความท้ายทายมากๆ ที่เลเซอร์สแกนเนอร์ไม่สามารถอ่านได้

2. อ่านบาร์โค้ดได้รอบทิศทาง (Omnidirectional Code Reading)

10_002

เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายเพียงตัวเดียวก็สามารถอ่านบาร์โค้ดในหลายๆ ทิศทางได้ภายในมุมมองเดียว ตรงกันข้ามกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์สแกนที่ต้องใช้หลายตัว แล้วยังต้องการการตั้งค่าให้ใช้งานร่วมกัน เพื่อใช้งานในการอ่านบาร์โค้ดในกรณีที่แนวของบาร์โค้ดไม่ได้มาในรูปแบบเดิมทุกครั้ง เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายไม่เพียงจัดการกับปัญหา Typical Ladder หรือ Picket Fence ของบาร์โค้ด แต่ยังสามารถระบุตำแหน่งและอ่านบาร์โค้ดในแนวต่างๆ ได้ด้วย

3. อ่าน 2-D Codes (2-D Code Reading)

10_003

ในหลายๆ อุตสาหกรรมต่างเปลี่ยน 1-D Barcodes ไปเป็น 2-D Codes เช่น Data Matrix หรือ QR Codes ซึ่งข้อมูลจะสามารถเก็บใน 2-D Codes ได้มากขึ้น เพื่อช่วยในด้านกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ย้อนกลับตลอดไปจนถึงกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน หลายครั้ง ที่ 2-D Codes ถูกใช้ควบคู่กับ 1-D Barcodes ในกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตามเลเซอร์สแกนเนอร์ไม่สามารถอ่าน Data Matrix หรือ QR Codes ได้ ในทางตรงกันข้าม เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายสามารถอ่าน 2-D Codes ได้เหมือนกับ 1-D Barcodes อย่างเชื่อถือได้ และแม้กระทั้งอ่านทั้ง สองอย่างพร้อมกัน ในความเป็นจริงเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่าย มักจะถูกออกแบบให้อ่าน 2-D Codes ที่มีความยากมากๆ ที่ถูกทำเครื่องหมายลงบนพื้นผิวของชิ้นงาน (ที่เรียกกันว่า Direct Part Mark หรือ DPM) ซึ่ง 2-D Codes มากมายที่ถูกทำเครื่องหมายลงบนชิ้นงาน โดยใช้เลเซอร์แกะสลัก (Laser Marking) หรือใช้มุดตอก (Dot Peen Marking) เพื่อสร้าง DPM ที่มีความคงทน แม้จะมีความยากลำบากในการอ่าน อันเนื่องมาจากเครื่องหมายที่ด้อยคุณภาพหรือโค้ดที่ถูกทำเครื่องหมายลงบนพื้นผิวที่มีความท้าทายอย่างแก้ว หรือบางสิ่งที่มีความโค้งงอ ก็สามารถอ่านได้ด้วยอัลกอริทึมการอ่านโค้ดขั้นสูง ที่มีความน่าเชื่อถือ

4. อ่านหลายโค้ดพร้อมกันและความสามารถในการส่ง O/P (Multiple Code Reading and Output Capability)
ด้วยการที่มีเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายหลายรูปแบบที่ปรากฎในวันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการสังเกตว่าแต่ละแบบมีความสามารถที่ไม่เท่ากัน เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ดีจะใช้อัลกอริทึมขั้นสูง ในการบอกตำแหน่งและสามารถถอดรหัสได้หลายโค้ดของโค้ดหลากหลายประเภท (1-D หรือ 2-D) เครื่องอ่านบาร์โค้ดเหล่านี้ยังต้องยินยอมให้ผู้ใช้ปรับแต่งเพื่อเรียงลำดับของข้อมูลที่อ่านได้ เพื่อให้ง่ายต่อการรวมเครื่องอ่านให้อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการผลิต ในการใช้งานหลายรูปแบบ ลำดับของการถอดรหัสของข้อมูลที่ได้จากเครื่องอ่านจึงมีความสำคัญมาก ตัวอย่างเช่น มันอาจจะบอกว่าหลอดทดลองรหัสนี้ถูกอ่านมาจากไหน หรือชิ้นส่วนใดบนพาเลทถูกเก็บอยู่ตำแหน่งใดนอกเหนือจากนัั้น เครื่องอ่านบาร์โค้ดขั้นสูงน้ี มี Scripting Languages ที่ทรงประสิทธิภาพซึ่งยินยอมให้ผู้ใช้สามารถกำหนดตรรกะต่างๆ ได้เอง อาทิเช่น ยืนยันว่าข้อมูลใน 1-D Barcode เหมือนกับข้อมูลใน 2-D Code หรือไม่ ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับได้

5. ความน่าเชื่อถือในระยะยาว (Long-term reliability)

10_004

เลเซอร์สแกนเนอร์ใช้กระจกที่กำลังสั่นเพื่อให้แสงเลเซอร์เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วผ่านบาร์โค้ดเกิดเส้นเลเซอร์ที่ใช้ในการอ่าน ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่นี้มักจะเสื่อมสภาพหรือแตกหัก ทำให้ต้องมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนตัวเลเซอร์สแกนเนอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่นี้และถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในระยะยาวและการบำรุงรักษาต่ำ

6. แสดงให้เห็นภาพที่ตรวจสอบ (Visualization)

10_005

เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายโดยเนื้อแท้แตกต่างจากเลเซอร์สแกนเนอร์ เพราะว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพ จะถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนที่ผ่านและระบุตำแหน่งของบาร์โค้ดที่อยู่ในภาพถ่ายนั้น เพื่ออ่านบาร์โค้ด เมื่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดเคลื่อนที่บนสายพานการผลิต ผู้ดูแลมีตัวเลือกที่จะช่วยให้พวกเขาสังเกตการณ์ดูสถิติการอ่านและมองเห็นภาพที่เครื่องอ่านโค้ดถ่ายไว้ได้ ตัวช่วยนี้ทำให้ผู้ดูแลสามารถเข้าใจว่าระบบนี้กำลังทำงานอย่างไร และช่วยให้จดจำได้รวดเร็วว่าอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อมีการเกิดกรณีที่โค้ดไม่ถูกอ่าน สามารถตอบสนองต่อข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว อาทิเช่น ไม่มีฉลากหรือหมึกพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ฉลากเหลือน้อย เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงกระบวนการและส่งต่อนอกเหนือจากที่ “มองเห็นว่าเครื่องอ่านเห็นอะไร” ผู้ดูแลยังสามารถปรับแต่งทั่วๆ ไปให้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ดผ่านการเชื่อมต่อแบบออนไลน์โดยที่ไม่ต้องหาคู่มือเพื่อให้เข้าใจว่าจะต้องเปลี่ยนค่าอย่างไร

7. การเก็บภาพ (Image Archiving)

10_006

ด้วยเลเซอร์สแกนเนอร์นั้น ไม่มีทางเลยที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าสแกนเนอร์ไม่อ่านบาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายที่ทรงประสิทธิภาพสามารถตั้งค่าเพื่อทำการเก็บภาพที่ได้จากการอ่าน โดยส่วนมากผู้ใช้จะเก็บภาพที่อ่านผิดพลาดเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้น เพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการ อาทิเช่น ภาพที่ได้สามารถถูกใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีบาร์โค้ดหรือคุณภาพของบาร์โค้ดเลวร้ายเกินกว่าจะอ่านได้

8. ข้อเสนอแนะของบาร์โค้ดที่อ่านได้ (Barcode Quality Feedback)

10_007

ในหลายๆ สายพานการผลิต มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะคงไว้ซึ่งคุณภาพของบาร์โค้ดที่ระดับสูงสุด เพื่อให้แน่ใจได้ว่าบาร์โค้ดสามารถถูกอ่านได้ด้วยเครื่องอ่านอื่นๆ ในห่วงโซ่ของการกระจายสินค้า เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายสามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีต่อคุณภาพของการพิมพ์ ดังนั้น ผู้ผลิตสามารถแก้ไขก่อนที่จะทำการส่งบาร์โค้ดคุณภาพแย่ให้กับเหล่าลูกค้าได้

9. หลากหลายการเชื่อมต่อ (Communication)

10_008

โปรโตคอลทางอุตสาหกรรมอย่าง Ethernet/IP และ PROFINET ช่วยให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายนั้น ง่ายต่อการทำงานร่วมกับเครือข่ายของโรงงาน ด้วยการเชื่อมต่อโดยตรงกับ PLCs ทำให้ทั้งการสื่อสารข้อมูลและการควบคุมช่วยให้เครื่องอ่านกลายเป็นส่วนหนึ่งกับกระบวนการควบคุมคุณภาพ

10. รองรับการตรวจสอบในอนาคต (Future Proofing)

10_009

แม้ว่าหลายๆ อุตสาหกรรมจะเพิ่ม 2-D Codes อาทิ Data Matrix หรือ QR เพื่อเพิ่มข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับ แต่ไม่ใช่ทุกอุตสาหกรรมที่นำบาร์โค้ดเหล่านี้มาใช้ทันที ถ้าเป็นในกรณีนี้ มันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ควรรู้ว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายบางตัว จะช่วยให้เปลี่ยนจากเครื่องอ่านเลเซอร์เป็นแบบภาพถ่ายได้อย่างง่ายดาย ด้วยรุ่นที่มีราคาไม่สูง เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ว่านี้ นำเสนอการอ่าน 1-D Barcodes แบบหลายทิศทางและยังช่วยลดความเสี่ยง ด้วยคุณสมบัติในการอัพเกรดรุ่นที่อ่านเพียง 1-D Codes ให้ใช้อ่าน 2-D Codes ได้ด้วย อย่างเช่น Data Matrix และ QR Codes นอกจากนี้ เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายขั้นสูง ยังมี Firmware update programs จึงมั่นใจได้เลยว่า Firmware ของเครื่องอ่านนั้น สามารถทำการอัพเกรดในส่วนของวิธีการอ่านโค้ดและประเภทโค้ดใหม่ๆ ได้ แนวคิดในการตรวจสอบในอนาคตนี้ ช่วยให้ผู้ใช้เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงจากเลเซอร์สแกนเนอร์มาเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายในราคาที่ต่ำ และยังช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการอัพเกรดในอนาคต โดยที่ไม่ต้องมีการแทนที่ครั้งแล้วครั้งเล่า อีกด้วย

ถ้าในตอนนี้คุณยังใช้งานเลเซอร์สแกนเนอร์ คงถึงเวลาแล้วที่คุณควรคิดถึงความได้เปรียบของเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่าย ที่ตัวคุณเองอาจจะค้นพบว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายจะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ สำหรับคุณในการตรวจสอบ ตามรอยและติดตามผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน

10_010

————————————————————
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
095-372-2788, www.riverplus-vision.com

Industrial Cameras: In-Sight 7000 ที่สุดแห่งนวัตกรรมวิชั่นซิสเต็มส์

cognex04-11-01

วิชั่นซิสเต็มส์ซีรีส์ใหม่ ขนาดเล็กกะทัดรัด, ทนทานและฉลาดล้ำปฏิวัติวงการแมชชีนวิชั่นด้วยฟีจเจอร์วิชั่นทูลส์จับภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัท ค็อกเน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดตัวสุดยอดวิชั่นซิสเต็มส์ In-Sight® 7000 ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด, ทนทานและฉลาดล้ำ วิชั่นซิสเต็มส์ซีรีส์ใหม่นี้คือตัวแทนของการปฏิวัติวงการแมชชีนวิชั่นอย่าง แท้จริง ด้วยฟีจเจอร์วิชั่นทูลส์ที่ทรงอานุภาพ, ให้การจับภาพที่รวดเร็วยิ่งขึ้น, และความสามารถในการให้พลังงานและควบคุมระยะแสงสว่างภายนอก

รวมทั้ง ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ input/output สำหรับการตรวจสอบในทุกสถานการณ์ – คุณสมบัติทั้งหมดดังกล่าวถูกบรรจุรวมอยู่ในแพ็คเกจขนาดเล็กที่มีระดับ ป้องกันฝุ่นและน้ำ IP67 ซึ่งทำให้ In-Sight® 7000 คือสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความ ท้าทายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

“คุณ ค่าที่สำคัญของเทคโนโลยีใหม่นี้ไม่ได้กล่าวเกินจริงเลย” มร.บาสการ์ บาเนอร์จี, ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจวิชั่นซิสเต็มส์กล่าว “ไม่เพียงแต่เป็นวิชั่นซิสเต็มส์ที่ได้รับการพิสูจน์ถึงความน่าเชื่อถือทาง ด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ด้วยขนาดที่เล็กและเปี่ยมไปด้วยฟีจเจอร์ใหม่อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งจะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถติดตั้งระบบวิชั่นซิสเต็มส์ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม”

ทูลส์ที่ฉลาดล้ำกว่าเดิม
In-Sight® 7000 กล้องจับภาพอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจถึงทูลส์ทางด้านวิชั่นที่ เหนือชั้นของ ค็อกเน็กซ์ที่ให้ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการตรวจสอบงานซ้ำ ๆ กันอย่างต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญกับสภาพการณ์ที่ท้าทายที่สุด วิชั่นทูลส์สำหรับการตรวจวัด, ค้นหาตำแหน่งและการตรวจสอบ ได้รับการพิสูจน์และยอมรับ รวมถึง EasyBuilder® ที่มีความคล่องตัวในการทำงานสูง ช่วยให้งานตรวจสอบ, งานตรวจจับจุดบกพร่อง, การนำทาง, การจัดเรียง, และการวัดขนาดสามารถติดตั้งและวางระบบได้อย่างสะดวกง่ายดาย

cognex04-11-02

cognex04-11-03

การจับภาพที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
In-Sight 7000 กล้องจับภาพอัจฉริยะมีออพชั่นให้เลือกในรุ่นต่าง ๆ ซึ่งทุกรุ่นจะถูกบรรจุอยู่ในแพ็คเกจโลหะที่มีความทนทานสูง มีระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP67, ให้อัตราความเร็วสูงสุดในการจับภาพ คุณสมบัติเฉพาะของ In-Sight โดยสามารถจับภาพได้ด้วยความเร็วสูงสุดกว่า 100 ภาพต่อวินาที และด้วยอัตราการจับภาพความเร็วสูงนี้เองที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถไว้วางใจ ในประสิทธิภาพการตรวจสอบสินค้าในไลน์ผลิตความ เร็วสูง อาทิ การบรรจุขวดและการผลิตยา

การควบคุมและปรับเพิ่มพลังงานแสงสว่าง
สิ่ง ที่ In-Sight 7000 แตกต่างจากวิชั่นซิสเต็มส์อื่น ๆ ทั่วไปก็คือกล้องจับภาพอัจฉริยะนั้นมีประสิทธิภาพในการเพิ่มพลังงานและควบ คุมแสงสว่างพิเศษได้โดยตรง ดังนั้นจึงปราศจากความจำเป็นที่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานภายนอก

ขยายช่องทางในการรับและส่งผ่านข้อมูล
In-Sight 7000 จัดหาการเชื่อมต่อในการรับข้อมูลถึง 3 ช่องทาง (Input) และอีก 3 ช่องทางในการส่งผ่านข้อมูล (Output) โดยไม่ต้องใช้ I/O Module เพิ่มเติม ส่งผลให้ In-Sight 7000 พร้อมสรรพด้วยความสามารถในการตอบสนองทุกความท้าทายในการตรวจสอบทุกรูปแบบ

cognex04-11-04

ออพชั่นเพิ่มเติม
ฟีจเจอร์ เพิ่มเติมของกล้องจับภาพอัจฉริยะ In-Sight 7000 ที่เล็กและทนทานได้แก่การรวมเอา CognexConnect™ ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารที่ติดตั้งมาในตัวและสามารถอินเตอร์เฟซ ได้โดยตรงกับระบบวิชั่นซิสเต็มส์ In-Sight 7000 ขนาดกะทัดรัดมีคุณลักษณะเด่นอยู่ที่การมีพอร์ต Ethernet, พอร์ต RS-232 Serial และพอร์ตเชื่อมต่ออินพุต/เอาต์พุตดิจิตอลหลากหลายมาตรฐานพร้อมอยู่ในตัว อุปกรณ์

นอกจากนี้ระบบ ยังสามารถสื่อสารได้โดยตรงกับ PLC ทุกประเภทหรือระบบควบคุมหุ่นยนต์, บริหารจัดการกล้องจับภาพอัจฉริยะได้หลาย ๆ ตัวจากระยะไกลผ่านเครืองข่ายพีซีหรือ, ช่วยให้การวางระบบง่ายลงและลดค่าใช้จ่าย

cognex04-11-05

—————————————————————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 083-989-4106 คุณ วีรนุช (Sales Engineer)
www.riverplus-vision.com

การตรวจสอบงานสีด้วยเทคนิคพิเศษของ Cognex

การตรวจสอบงานสีด้วยเทคนิคพิเศษของ Cognex
การใช้เครื่องมือตรวจสอบด้วยสีช่วยให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น ที่จะทำให้ได้คุณภาพและการควบคุมกระบวนการในการดำเนินงานการผลิตรวมทั้งในสายงานการผลิตความเร็วสูงในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ วันนี้ Cognex มีหลายเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพง่ายต่อการใช้และน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าที่เดิม

การประยุกต์ใช้งานแบบต่างๆ
Part Sortation
คุณลักษณะของสีเฉพาะที่แตกต่างกันในแต่ละส่วน เช่น หมวก, ภาชนะ หรือ เม็ดยา

Color Recognition and Matching
ในงานอุตสาหกรรมควบคุมอัตโนมัติ การใช้มนุษย์ในการตรวจสอบกระจกมองด้านข้างไฟฟ้าของรถ พบว่า การตรวจสอบด้วยมุษย์มักจะตรวจผิดพลาด แต่ในขณะเดียวกันการตรวจสอบด้วยเครื่องมือตรวจสอบสีสามารถแยกแยะสีได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือมากกว่า

Assembly Verification
การตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานระหว่างการประกอบอาจเป็นเรื่องท้าทายเมื่อชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กมาก หรือ เครื่องหมายที่ระบุประเภท เป็นตัวอักษร หรือบาร์โค๊ดที่ยากในการมองเห็น ในกรณีนี้สีก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถเอามาระบุชนิดส่วนประกอบได้เช่นกัน

Inspection
เมื่อลักษะณะการตรวจสอบชิ้นส่วนที่ซ้ำๆกัน สีสามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบว่าดีหรือเสียได้ ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบความสว่างของหลอด LED ว่ามีความสว่างพอหรือไม่ หรือ มีส่วนประกอบครบถ้วนหรือไม่

qqqqqqqqqqqq

Color Vision Tools
Resolution

สี16 บิต ที่ทำให้ระบบสามารถรับรู้ได้ถึง 65000 สี ใช้งานประเภทต่างๆ แต่การใช้งานที่มีรูปแบบสีที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอาจต้องใช้ความละเอียดของสีที่มีความสำคัญมากขึ้นถึง 24 บิต ซึ่งช่วยให้ระบบที่จะเห็น 16 ล้านรูปแบบสี ซึ่งมากกว่าสีที่สายตาของมนุษย์ที่สามารถมองเห็นได้

Color Extraction
สีที่จะนำมาใช้ถูกสอบนั้นแยกแยะออกมาแต่ละพิกเซล ถูกนำมาประมวลผลด้วยเครื่องมือสีเทาก่อน เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนั้นควรถูกนำมาใช้รวมสีพร้อมกันกับแยกแยะสีได้ในเวลาเดียวกัน

Color Matching
เพื่อความแน่ใจในการเปรียบเทียบสีระหว่างส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันในขณะที่สีมีค่าต่างกันน้อย เช่น ตระกูลสีขาว เฉดสีขาว, สีขาวมุกและครีมปัจจุบันนี้เครื่องมือตรวจสอบด้วยสีได้ถูกนำมาใช้ตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ น่าเชื่อถือ และใช้งานง่าย ทำให้ระบบของสีเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจจริงๆสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

——————————————————————————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089-481-4926 คุณณัฐพล (Sales Engineer)
www.riverplus-vision.com

Whatever You Make, Make It Right with Cognex Vision เพิ่มประสิทธิภาพ | ลดต้นทุน | เริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติ

ปัญหาที่เกิดส่วนใหญ่เริ่มมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตสินค้านั้นก็คือส่วนของไลน์การผลิต การเริ่มต้นที่ผิดพลาดมักจะตามมาด้วยผลกระทบที่ร้ายแรง อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีทางด้านแมชชีนวิชั่นของ Cognex® บริษัทของคุณสามารถเพิ่มความมั่นใจในกระบวนการผลิตให้ Make It RightTM ทุกเวลา

cognex001

The Right Products to Make It Right
ลูกค้าและผู้บริโภคทั่วโลกต่างมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงมากกว่าแต่ก่อน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการนี้ เทคโนโลยีทางด้านวิชั่นคือ กุญแจ! การทำงานของระบบวิชั่นคือการทำสิ่งที่เป็นไปได้ยากในความเป็นจริงที่มนุษย์จะสามารถทำได้ ให้มีความน่าเชื่อถือและสม่ำเสมอ, ช่วยให้บริษัทเพิ่มกระบวนการผลิตและผลกำไร แต่ด้วยความหลากหลายรูปแบบของเทคโนลียีทางด้านวิชั่นที่มีในปัจจุบัน จึงเป็นงานที่ยุ่งยากในการพยายามแสวงหาว่าอันไหนที่จะตอบโจทย์สำหรับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงกับบริษัทคุณ เพียงแค่หาระบบที่จำเป็นต่อการทำงานทางวิชั่นนั้นไม่เพียงพอ มันยังมีตัวแปรอื่นๆที่จะต้องถูกพิจารณาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการใช้งานระบบวิชั่นนั้นประสบความสำเร็จ

มี 3 รูปแบบหลักๆของเทคโนโลยีทางด้านวิชั่นในปัจจุบัน – วิชั่นซอร์ฟแวร์, วิชั่นซิสเต็ม และวิชั่นเซนเซอร์ Cognex นำเสนอโซลูชั่นชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมที่จะช่วยให้บริษัทของคุณ Make It Right ทุกเวลา

cognex002

In-Sight® Vision Systems ที่มีความแข็งแรงทนทาน, ระบบทางอุตสาหกรรมที่สามารถแก้ปัญหางานด้านวิชั่นต่างๆ ได้อย่างแท้จริง มีหลากหลายรูปแบบตามปัจจัยต่างๆ, ระดับประสิทธิภาพการทำงาน, และความระเอียดของภาพที่เหมาะสมกับความต้องการในแต่ล่ะการใช้งาน, ระบบวิชั่น In-Sight นำเสนอแบบสำเร็จของความสามารถในการเชื่อมต่อสื่อสารเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานร่วมกับ PCL, โรบอท, HMIs หรือระบบการผลิตและยังเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานโดยบริษัทผู้ผลิต, OEMs, และผู้ติดตั้งระบบ

cognex003

Checker® Vision Sensor เป็นอะไรที่ง่ายและเหมาะที่สุดในการแก้ปัญหาทั่วไป, งานวิชั่นที่ตรวจสอบรูปแบบเดียว, อาทิเช่น การพิจารณาว่ามีหรือไม่มีชิ้นส่วนนั้นๆ ในไลน์ประกอบ ซึ่ง Checker ประกอบไปด้วยไฟ, เลนส์, กล้อง, ตัวประมวลผล, และการเชื่อมต่อทางอุตาสาหกรรมในแพคเกจที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับพื้นที่แคบ, Checker เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในปัจจุบันที่มีการใช้โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์และยังถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยผู้ผลิตและ OEMs

cognex004

VisionPro® Vision Software นำเสนอประสิทธิภาพการทำงานสูงที่สุดและเครื่องมือวิชั่นขั้นสูงสุดสำหรับความต้องการในการใช้งานทางด้านวิชั่น ซึ่ง VisionPro ถูกออกแบบมาเฉพาะทางสำหรับผู้ติดตั้งระบบขั้นสูงและ OEMs ที่ต้องการความหยืดยุ่นในการรับภาพจากกล้องและความสามารถทางการเขียนโปรแกรมที่ PC-based สามารถทำได้

Software Tools to Make It Right
แหล่งรวมเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของ Cognex – พิสูจน์แล้วโดยการติดตั้งมากกว่า 700,000 ทั่วโลก – ที่ต้องการระบบวิชั่น ไม่ว่าจะเป็นกล้องอะไรหรือเฟรมแกร็บเบอร์อะไรที่คุณใช้หรือการใช้งานอะไรที่คุณต้องการ ชุดเครื่องมือคุณภาพระดับอุตสาหกรรมนี้จะช่วยให้คุณ Make It Right ซึ่งเครื่องที่หลากหลายของ Cognex ประกอบไปด้วย

– Pattern matching
– Inspection
– OCV/OCR
– Color segmentation
– Color matching
– Color extracting
– Identification
– Line finder
– Circle finder
– Blob analysis
– Fixturing
– Calibration
– Caliper
– Edge detection
– Flexible flaw detection
– Pixel mapping
– Polar unwarp
– Part location
– Measurement
– Robotic guidance
– 1-D barcode reading
– 2-D matrix code reading
– 3D
– Non-linear calibration
– Brightness
– Contrast
– Pattern
– Diameter
… และมากกว่านี้!

———————————————————————————————-
RIVERPLUS CO., LTD.
99/9 Moo2, Room no.1907-9,19Floor, Central Chaengwattana Tower, Chaengwattana Road, Bangtarad ,Pak Kret, Nonthaburi 11120, Thailand
Telephone: (+66)2-835-3539, 6684-0988700, 6680-0630888 Fax: (+66)2-835-3811
www.riverplus-vision.com