ตอบโจทย์! ระบบจัดการสินค้าตามแบบฉบับ Digital Picking Systems

ผู้จัดการคลังสินค้าหลายท่านคงปวดหัวกับการจัดสินค้าเพราะเมื่อนำสินค้าไปส่งคำตอบที่ได้ยินอยู่เสมอคือ การจัดสินค้ามีความผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ชนิดของสินค้า,จำนวน และสาขาที่ส่ง จากปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าอีกครั้งหรือเสียค่าปรับ แต่ไม่ต้องห่วงครับ วันนี้เราจะมาตอบโจทย์! นำเสนอวิธีการแก้ไขให้กับท่านโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเดิมและง่ายต่อการใช้งานครับ Digital Picking Systems คือระบบที่ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดสินค้าโดยใช้สัญญาณไฟในการนำทางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนการใช้เอกสาร Digital Picking System ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ 2 ทางคือ 1. Pick To Light System หรือระบบหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ 2. Put To Light…

Continue Reading ตอบโจทย์! ระบบจัดการสินค้าตามแบบฉบับ Digital Picking Systems

pick to Light, Put to Light สำหรับคลังสินค้ายุคใหม่

เชื่อหรือไม่ว่า !! Digital Picking System ง่ายกว่าที่คุณคิด การหยิบสินค้าหรืออุปกรณ์ตามรายการที่ใครหลายๆ คนมองข้ามไป เป็นเรื่องง่ายแต่ไม่ง่าย ทำให้พบปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการ อาทิเช่น ปัญหาแรงงาน ความผิดพลาดในการหยิบ ความล่าช้า ความยุ่งยากในการตรวจเช็คสต๊อคหรือความถูกต้องในการจัดส่งสินค้า ปัญหาเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพียงนำ Digital Picking Systemมาใช้ในธุรกิจให้เกิดความแม่นยำสูงสุด ระบบทำหน้าที่แสดงสัญญาณไฟ และจำนวนสินค้าที่ต้องการในแต่ละตำแหน่งของสินค้าทีวางอยู่บนชั้นวางสินค้าในโกดังหรือชั้นวางวัสดุุที่ใช้ประกอบสินค้าได้อย่างถูกต้องตามจำนวนและชนิดของอะไหล่ ด้วยความง่าย และประหยัดในการจัดการจึงทำให้ Digital Picking Systems ได้รับความนิยมระดับสูงในประเทศญี่ปุ่นอเมริกา และในยุโรป คุณต้องทนปัญหาพวกนี้หรือไม่ ?…

Continue Reading pick to Light, Put to Light สำหรับคลังสินค้ายุคใหม่

เชื่อหรือไม่ว่า !! Digital Picking System ง่ายกว่าที่คุณคิด

เชื่อหรือไม่ว่า !! Digital Picking System ง่ายกว่าที่คุณคิด การหยิบสินค้าหรืออุปกรณ์ตามรายการที่ใครหลายๆ คนมองข้ามไป เป็นเรื่องง่ายแต่ไม่ง่าย ทำให้พบปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการ อาทิเช่น ปัญหาแรงงาน ความผิดพลาดในการหยิบ ความล่าช้า ความยุ่งยากในการตรวจเช็คสต๊อคหรือความถูกต้องในการจัดส่งสินค้า ปัญหาเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพียงนำ Digital Picking Systemมาใช้ในธุรกิจให้เกิดความแม่นยำสูงสุด ระบบทำหน้าที่แสดงสัญญาณไฟ และจำนวนสินค้าที่ต้องการในแต่ละตำแหน่งของสินค้าทีวางอยู่บนชั้นวางสินค้าในโกดังหรือชั้นวางวัสดุุที่ใช้ประกอบสินค้าได้อย่างถูกต้องตามจำนวนและชนิดของอะไหล่ ด้วยความง่าย และประหยัดในการจัดการจึงทำให้ Digital Picking Systems ได้รับความนิยมระดับสูงในประเทศญี่ปุ่นอเมริกา และในยุโรป คุณต้องทนปัญหาพวกนี้หรือไม่ ?…

Continue Reading เชื่อหรือไม่ว่า !! Digital Picking System ง่ายกว่าที่คุณคิด

Cycle Count กระบวนการนับสต๊อกตามรอบของสินค้า ด้วยระบบ Digital Picking System (DPS)

Cycle Count คืออะไร? การนับ stock สินค้าที่มีอยู่จริงใน Location เป็นรอบ ๆ ซึ่งการนับนั้นอาจจะทำการนับปีล่ะครั้ง หรือเดือนล่ะครั้ง แต่ระบบ Pick to Light นั้นจะมีการนับ Cycle Count ทุกวันก่อนเริ่มงาน เพราะเนื่องจากถ้า Stock ใน location ไม่เติมให้เต็ม Maximum ของ Location ก่อน อาจจะทำให้กระบวนการจัดสินค้านั้นมีปัญหา หยุดชะงักขณะทำงาน…

Continue Reading Cycle Count กระบวนการนับสต๊อกตามรอบของสินค้า ด้วยระบบ Digital Picking System (DPS)

Program คำนวณกล่องเพื่อจัดสินค้า by RIVERPLUS

Cartonization คือ การคำนวณกล่องตาม Order เพื่อใช้ในการจัดสินค้า โดยการคำนวณกล่องนี้จะมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 6 ตัวแปรคือ 1. Deminsino ของสินค้า : ความกว้าง x ความยาว x ความสูง 2. Weight ของสินค้า : มีหน่วยเป็นกรัม 3. Dimension : ของกล่องใส่สินค้า : ความกว้าง x ความยาว…

Continue Reading Program คำนวณกล่องเพื่อจัดสินค้า by RIVERPLUS

Replenishment ของระบบ Digital Picking System

การเติมสินค้าสามารถเติมได้ใน 2 กรณี คือ 1. เติมสินค้าเมื่อสินค้าเกิดการ Shortage : จะเกิดขึ้นเมื่อจำนวนสินค้าใน Location นั้น ไม่พอที่จะหยิบสินค้าตามจำนวนที่ไฟ Pick To Light แสดงให้หยิบสินค้า ซึ่งจะทำให้ Order ที่ทำอยู่ขณะนั้น ไม่สามารถจบ Order ได้ ทำให้เสียเวลาในการหยิบสินค้า ซึ่งระบบ P2L system สามารถกดการหยิบสินค้า ตามจำนวนที่หยิบสินค้าจริง แล้วกด Confirm…

Continue Reading Replenishment ของระบบ Digital Picking System