• Home
  • Blog
  • Event
  • งานสัมมนา Machine Vision กับ AI เทคโนโลยีที่คุ้มค่าการลงทุน METALEX2019

งานสัมมนา Machine Vision กับ AI เทคโนโลยีที่คุ้มค่าการลงทุน METALEX2019

ภาพบรรยากาศงาน สัมมนา Machine Vision กับ AI เทคโนโลยีที่คุ้มค่าการลงทุน ทาง Riverplus ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาร่วมงานสัมมนา และเยี่ยมชมบูธบริษัทของเราในงาน  METALEX2019 ในครั้งนี้ หวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเราเพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ