• Home
  • Blog
  • News
  • 8 ตัวอย่างที่ดีในการนำ AI เข้ามาใช้งานในปี 2020

8 ตัวอย่างที่ดีในการนำ AI เข้ามาใช้งานในปี 2020

          ท่ามกลางความกังวลในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่ถูกเข้ามาใช้ในงานด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและผลกำไร ซึ่งแม้กระทั่งผู้นำด้านเทคโนโลยีเอง เช่น Microsoft, IBM, Huawei และ Google ต่างยอมรับว่าได้ใช้เทคโนโลยีนี้ในทุกส่วนของธุรกิจของพวกเขา ซึ่งมุ่งเน้นไปที่หัวข้อและการลงทุนกับทรัพยากรเพื่อสร้างโซลูชั่น AI ที่ดีที่สุดและเพื่อสนับสนุนให้กับนักพัฒนา ในการรับมือกับปัญหาซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับมนุษย์ และนี่คือ 8 ตัวอย่างที่ดีของ AI ที่ดีในการถูกนำไปใช้กับการแก้ปัญหาที่ยากที่สุดในสังคมที่เผชิญอยู่ทุกวันนี้

 

1. Accessibility

          มีคนพิการกว่า 100 ล้านคนที่อาศัยอยู่ทั่วโลก ด้วยความสามารถของ AI จึงถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถของพวกเขาได้ โดยการปรับปรุงการเข้าถึงให้กับพวกเขาเหล่านี้ในการสนับสนุนการทำอาชีพ ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันดีขึ้น และช่วยในการสื่อสารระหว่างคนพิการและผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ตั้งแต่การเปิดโลกด้วยหนังสือให้กับเด็กหูหนวก ไปจนถึงการบรรยายในสิ่งที่เขาเห็นกับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ด้วย Applications และเครื่องมือต่างๆ จาก AI ที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเข้าถึงได้ดียิ่งขึ้น

 

2. Climate Change, Conservation and the Environment

          หนึ่งในปัญหาที่เร่งด่วนและกดดันที่สุดของโลกในตอนนี้คือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้คิดค้นนวัตกรรมและพัฒนา AI กำลังจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ ตั้งแต่การจำลองสถานการณ์เพื่อตรวจสอบ การวัดผลและจัดการทรัพยากร นอกจากนี้ AI ยังถูกนำไปใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเครื่องมือของ AI สามารถตรวจสอบวงจรชีวิตธรรมชาติได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่ง่ายมากขึ้น “โดรน” คืออุปกรณ์ยอดนิยมในการใช้งานเพื่อตรวจสอบธรรมชาติและนับจำนวนของสัตว์ที่มีอยู่ เพื่อป้องกันการลักลอบการล่าสัตว์ 

 

3. World Hunger

          ภายในปี 2050 สหประชาชาติคาดว่าเราจะต้องผลิตอาหารเพิ่มขึ้นถึง 70% ซึ่งงานที่ยิ่งใหญ่นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้จากการ Support โดย AI ซึ่งนอกจากเมล็ดพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์แล้ว AI ยังสามารถทำงานที่แสนน่าเบื่อของมนุษย์ได้ ใช้ตรวจหาและป้องกันโรคก่อนที่จะเกิดความเสียหาย การใช้ยาในการกำจัดโรคได้อย่างถูกต้องและแม่นยำขึ้น จนเกิดผลการผลิตแบบสูงสุด

 

4. Human Rights

          AI ทำให้การระบุการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การค้ามนุษย์ได้รวดเร็วและครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยประสิทธิภาพจากเทคโนโลยี Face Recognition จาก AI ที่สามารถวิเคราะห์และหาบุคคลที่สูญหายไป และสามารถตรวจสอบภาพ เพื่อตรวจสอบการละเมิดอื่นๆ ได้

 

5. Fight Fake News

          แม้ว่า AI จะสามารถสร้างเหตุการณ์ให้บิดเบือนจากความจริง หรือข่าวที่เป็น Fake News ได้ แต่สำหรับตัวมันเองแล้วก็สามารถระงับและป้องกันได้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากบทความหรือข่าวที่ถูกสร้างขึ้นมาในแต่ละวันมากเกินกว่าที่คนจะมาตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ AI จึงเป็นทางออกที่ทำให้ระบุข่าวปลอมได้

 

6. Education

          ในขณะที่ความกดดันยังคงเพิ่มขึ้นสำหรับการศึกษาในการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน และทำให้เป็นมาตรฐาน AI จึงถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีคุณค่าในการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน นอกจากนี้ AI ยังสามารถช่วยประมวลผลสถิติทางการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจสำหรับผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญได้อีกด้วย

 

7. Healthcare

          AI กำลังปฏิวัติการดูแลสุขภาพ ด้วยการเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยโรค ตรวจสอบสาเหตุของโรคร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เช่นเดียวกับการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วย ซึ่งแต่ก่อนระบบสุขภาพที่สร้างขึ้นมีการเก็บข้อมูลแบบนำไปใช้ต่อภายหลังไม่ได้ โดยไม่ได้ใช้ AI และ Machine Learning เข้ามาพัฒนา แต่ในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่ AI เท่านั้นที่เข้ามาช่วยพัฒนานวัตกรรมยารักษาโรคและการปรับปรุงในด้านเภสัชกรรม แต่หุ่นยนต์ยังถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยด้านการผ่าตัดอีกด้วย

 

8. Resilience 

         AI ไม่เพียงแต่มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบ และเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติ เช่น เฮอร์ริเคน หรือการเกิดแผ่นดินไหวเท่านั้น แต่การเรียนรู้ทำให้เกิดการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางสังคมได้อย่างมาก นักวิจัยกำลังใช้ AI ในการค้นหาโซลูชั่นของระบบปะปาของลอสแองเจอริสมีโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง และอาจเกิดความเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

          ไม่มีอะไรที่เพียงพอกับความท้าทายในความต้องการที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสำหรับโลกของเรา ทั้งวัฒนธรรมและสังคม เมื่อคนร่วมมือกับ AI โซลูชั่นจะไม่เป็นเพียงแค่แนวคิดที่ไม่สามารถพัฒนา แต่มันจะก้าวสู่ความเป็นไปได้มากขึ้น ด้วยนวัตกรรม AI ที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่มีความท้าทาย และยังช่วยพัฒนาชีวิตของมนุษย์ให้ก้าวไปด้วยเช่นกัน 

ข้อมูลจาก : https://www.forbes.com