Industry 4.0 : โลกของการทำงานในปี 2022

info industry4.0

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

       ตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดของธุรกิจยุคใหม่ในโลกใหม่นี้ คือสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วโลก การพัฒนาและปรับปรุงปัญญาประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง และการที่บริษัทต่างๆ ได้เริ่มวิเคราะห์ big data และนำเทคโนโลยี cloud มาใช้งาน ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เพียงแต่ก้าวหน้าเร็วกว่าที่เคยเป็นเท่านั้น แต่บริษัทต่างๆ ยังได้เริ่มนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปปรับใช้กับวิธีการทำงานให้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย

       ตัวอย่างเช่น 85% ของธุรกิจคาดว่าจะพัฒนาการวิเคราะห์ big data ระหว่างนี้ไปจนถึงปี 2565 ซึ่งส่งสัญญาณถึงความก้าวหน้าไปสู่เทคโนโลยีใหม่และ cloud computing ที่ใหญ่ขึ้น เนื่องจากมีบริษัทเริ่มเห็นด้วยมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ เมื่อมีนำไปใช้งานอย่างถูกต้อง

ยุคทองของหุ่นยนต์

       เป็นเรื่องยากที่จะไม่นึกถึงสังคมยุค dystopian ในอนาคต เมื่อมีผู้เชี่ยวชาญและผู้คนจำนวนมากที่พูดถึงความก้าวหน้าของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ตามรายงานของ WEF ได้กล่าวว่า แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นภายในเร็วๆ นี้ แต่สิ่งต่างๆ กำลังเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน

       ในขณะที่ยังไม่มีภัยคุกคามโดยตรงในตอนนี้ ว่า Humanoid Robot จะมาขโมยงานประจำของเรา แต่หุ่นยนต์ก็กำลังพัฒนาไปในด้านอื่นๆ เช่น หุ่นยนต์อัตโนมัติ หุ่นยนต์ภาคพื้นที่  และโดรน ที่ถูกนำไปใช้ในโรงงาน เกษตรกรรม และภาคส่วนอื่นๆ มากขึ้น ซึ่งมีอัตราการนำหุ่นยนต์ไปใช้ที่แตกต่างกันในแต่ละภาคส่วน โดยบริษัท 23 –  37% กำลังวางแผนที่จะลงทุนในหุ่นยนต์ระหว่างตอนนี้จนถึงปี 2565 ซึ่งแทบไม่มีภาคส่วนใดที่คาดว่าจะพัฒนา Humanoid Robot ยกเว้นอุตสาหกรรมหนึ่งคือ อุตสาหกรรมการเงิน

       หุ่นยนต์ไม่เพียงแต่จะรองรับงานในอนาคตเท่านั้น แต่งานในปัจจุบันยังเป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งในปี 2018 โดยเฉลี่ยแล้ว มี 71% ของงานทั้งหมดจาก 12 อุตสาหกรรมยังดำเนินการโดยมนุษย์ ในขณะที่มีเพียง 29% เท่านั้นที่รับหน้าที่โดยเครื่องจักร แต่ตัวเลขเหล่านี้กำลังเปลี่ยนไป เมื่อสัดส่วนในปี 2022 เครื่องจักรรับผิดชอบงาน 42% ของชั่วโมงการทำงานทั้งหมด ขณะที่มนุษย์คิดเป็นเพียง 42% จึงแสดงให้เห็นว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอีกหลังจากปี 2022 เมื่อ WEF คาดว่าคอมพิวเตอร์จะเข้ามาแทนที่งานเดิมของมนุษย์ แต่จะไม่รวมงานที่ต้องใช้ทักษะความเป็นมนุษย์จริงๆ  เช่น การสื่อสาร การประสานงาน การจัดการ การให้คำปรึกษา และการตัดสินใจ

       โอกาสที่ระบบอัตโนมัติจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเหล่านี้ ยังหมายความว่าลักษณะงานของเราจะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ซึ่งตามรายงานแล้ว 50% ของบริษัทต่างๆ คาดหวังว่าระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นจะทำให้พนักงาน Full Time ลดลงภายในปี 2565 ในทางกลับกัน 28% เชื่อว่าพวกเขาจะสามารถขยายทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในบทบาทและรูปแบบใหม่ และมากกว่า 1 ใน 4 คิดว่าระบบอัตโนมัติจะนำไปสู่การสร้างบทบาทใหม่ทั้งหมดภายในบริษัท 

ทักษะที่แตกต่างจากยุคก่อน

       ด้วยตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงไป เราจะเห็นบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในที่ทำงาน จนถึงปี 2022 คาดการณ์ว่าเราจะได้เห็นงานด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้จัดการอีคอมเมิร์ซ และผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดีย และยังหมายความว่าจะมีการแบ่งแยกเพิ่มขึ้นระหว่างทักษะที่จำเป็นกับทักษะที่เราเชี่ยวชาญจริงๆ จากข้อมูลของ WEF 42% ของทักษะที่จำเป็นในที่ทำงานจะเปลี่ยนไประหว่างปี 2018 ถึง 2022 นี้

       และนี่คือ 3 วิธีสำหรับการจัดการของบริษัท : จ้างพนักงานใหม่ที่เชี่ยวชาญทักษะเหล่านี้ ทำให้งานบางอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติ และฝึกอบรมพนักงานปัจจุบันใหม่

       สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ต้องทำเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ การปรับทักษะใหม่ (การฝึกหัดพนักงานใหม่เพื่อเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในบริษัทสมัยใหม่) 54% ของคนงานจะต้องมีการปรับทักษะใหม่เป็นจำนวนมากภายในปี 2565 ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นที่ชุดทักษะที่กำหนดโดยฐานเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ นวัตกรรม การออกแบบเทคโนโลยี และการเขียนโปรแกรม โดยทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน ทักษะของมนุษย์ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม และการคิดเชิงวิพากษ์ จะยังคงต้องรักษาหรือเพิ่มมูลค่าไว้ด้วย

       จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ อาจเป็นไปได้ว่าแนวโน้มสำหรับการทำงาน เราจะเห็นบทบาทหรือตำแหน่งใหม่เพิ่มขึ้นจาก 16% เป็น 27% ในขณะที่บทบาทเดิมจะถูกลดลงจาก 31% เป็น 21% และประมาณครึ่งหนึ่งของงานในวันนี้จะยังทรงตัวจนถึงปี 2565 ดังนั้นในขณะที่การเปลี่ยนแปลงจะคงอยู่ตลอดไปและอนาคตกำลังมาหาเราอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องกลัวมากเกินไป เพียงแค่อย่าหยุดเรียนรู้ ปรับตัวและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เท่านี้เราก็สามารถอยู่กับยุคใหม่ได้ไม่ยากแล้วค่ะ

 

เรียบเรียงและแปลข้อมูลจาก : https://miro.com/blog/fourth-industrial-revolution-weforum-report/