ความหมายและลักษณะของ GPRS Modem & Router

GPRS (General Packet Radio Service) เป็นระบบที่ถูกพัฒนามาจากเครือข่ายระบบ GSM ซึ่งในระบบ GPRS นั้นในช่วงเจนเนอเรชั่นที่ 2.5G โดยที่มีความสามารถให้รับส่งข้อมูลได้ถึง172 kbps ขณะที่ระบบธรรมดาส่งได้ด้วยความเร็ว 9.6 Kbps ซึ่งความเร็วที่ 172 kbps สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอรเน็ตได้อย่างง่ายๆ อีกทั้งยังมีความสามารถไม่ต่างกับการเชื่อมต่ออินเตอรเน็ตบนคอมพิวเตอร์ เช่น สามารถส่งข้อมูลที่เป็นตัวอักษร หรือรูปภาพกราฟิก Web Browsing E-Mail File Transfer Remote LAN Access เป็นต้น
u11

Modem ย่อมาจากคำว่า Modulator/Demodulator โดยแยกการทำงานจะออกเป็น…Modulation คือ มีการแปลงสัญญาณดิจิตอลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางให้กลายเป็นสัญญาณอะนาลอก…แล้วส่งไปตามสายโทรศัพท์ส่วน Demodulation ก็คือ การแปลงสัญญาณอะนาลอกที่ได้จากสายโทรศัพท์ให้กลับไปเป็นสัญญาณดิจิตอลเพื่อ ส่งไปยัง เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางต่อไป

ดังนั้นหน้าที่ Modem มีหน้าเชื่อมต่ออินเตอรเนตระหว่างคอมพิวเตอร์ต้นทางผ่านสายโทรศัพท์ไปยัง ISP (ISP : Internet Service Provide ผู้ให้บริการอินเตอรเนต) การทำงานอยู่บน Layer 1 (Physical layer) โดยที่ Modem นั้นจะต้อง Dial-Up ของ Windows เมื่อต้องการจะเชื่อมต่ออินเตอร์เนตและสามารถเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ได้เพียงแค่เครื่องเดียว

in ex modem
Router เป็นอุปกรณ์จะทำงานอยู่บน Layer 3 (Networking layer) หน้าที่หลักๆของ Router นั้นจะเลือกเส้นทางการเชื่อมต่ออินเตอรเนตให้เหมาะสมที่สุด ถ้าเส้นทางหลักเกิดขัดข้อง Router ก็สามารถเลือกเส้นทางใหม่ได้ และสามารถแชร์อินเตอรเนตให้กับคอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่อง แต่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เองได้จะต้องมี Modem มาต่อเพิ่ม
แต่ Router ปัจจุบันจะมีฟังชันของ Modem เพื่อการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต และยังสามารถจัดการเส้นทางการเชื่อมต่ออินเตอรเนตได้อีกด้วย
wrt160nl linux based wireless n router

ตัวอย่างการใช้งาน GPRS Modem/Router
เป็นการนำเอา GPRS Modem/Router มาใช้ในวงการอุตสาหกรรมโดยจะใช้ GPRS Modem/Router เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ PLC เพื่อนำค่าที่ได้จาก PLC มาแสดงหรือเก็บในคอมพิวเตอร์ โดยเราใช้ GPRS Modem/Router ของ Sixnet รุ่น BT-6401 ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสหกรรมทนอุณภูมิ -40 ถึง 75 องศาเซลเซียสมีขนาดเล็กกระทัดรัด โดยมีการเชื่อมต่อดังนี้
bluetree

จากการเชื่อมต่อด้านบนเราจะเซ็ต IP Address ของคอมพิวเตอร์ให้อยู่วง LAN เดียวกับ Sixnet GPRS ตัวที่ 1 และเซ็ต Gateway เป็น LAN IP ของ Sixnet GPRS ตัวที่ 1 ส่วน WAN IP ของ Sixnet GPRS ทั้งสองตัวจะมากับ SimCard ซึ่งเราจะให้ทาง ISP กำหนด IP Address มาให้ โดยจะกำหนดคนละ IP ส่วนการตั้งค่า PLC กับ Sixnet GPRS ก็จะมีลลักษณะคล้ายกับคอมพิวเตอร์และสุดท้ายต้องมีการ Forwardport ของ Sixnet ไปยังอุปกรณ์ที่ต่ออยู่