• Home
  • Blog
  • Industrial IOT
  • GSM Modem รุ่น BlueTree สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน

GSM Modem รุ่น BlueTree สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน

Modem BlueTree สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อส่งผ่านข้อมูลถึงกันได้อย่างง่ายดาย และใช้ได้กับอุปกรณ์เกือบทุกประเภท ของเพี่ยงแค่อุปกรณ์ตัวนั้นสามารถส่งข้อมูลผ่านสาย LAN หรือ Serial ไปสู่ปลายทางได้ เปรียบเทียบกันง่ายๆก็คือ ตัวโมเดม BlueTree ก็เปรียบเสมือนสาย LAN หรือสาย Serial ยาวๆ เส้นหนึ่งแต่เราไม่สามารถมองเห็นได้เท่านั้นเอง

serialblue
ภาพจำลอง ตัวโมเดม BlueTree ที่เปรียบเสมือนสายส่งข้อมูลยาวๆเส้นหนึ่ง

การใช้ Port Ethernet หรือ Port Serial ของตัว BlueTree ในการติดต่อสื่อสารนั้นมีการคอนฟิกซ์ที่แตกต่างกันแต่สามารถทำได้ง่ายทั้งสองแบบ ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้

ติดต่อสื่อสารระหว่าง PLC กับ Computer ผ่าน serial port


ก่อนอื่นต้องทราบ Bite rate ,Data bite ,Flow control ฯลฯ ของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสื่อสารเสียก่อนไม่อย่างนั้นต่อเท่าไหรก็ส่งข้อมูลหากันไม่ได้ หลังจากนั้นจึงไปคอนฟิกซ์ค่าต่างๆเหล่านั้นให้กับ Modem BlueTree
5

กำหนด Listening Server กับ Destinations โดย Listening Server เป็นการกำหนดเปิด port ที่ตัว modem เปิดรอคอยฟังข้อมูลจาก modem ตัวอื่นที่ส่งเข้ามาทาง port นี้ ส่วนของ Destinations เป็นการกำหนด WAN IP และ port ของ modem ปลายทางที่ต้องการจะติดต่อด้วย ซึ่งเมื่อคอนฟิกเรียบร้อยแล้วให้ทำการ restart modem ก่อนเริ่มใช้งานเพียงเท่านี้ก็สามารถส่งผ่านข้อมูลจาก PLC สู่คอมพิวเตอร์ได้แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันมากเพียงใดก็ตาม(จะไกลอย่างไรก็ต้องมีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะค่ะ)

serial

Computer to Computer ผ่านสาย LAN


เริ่มโดยการกำหนด Port Forwarding ของ modem เพื่อให้ส่งข้อมูลที่ได้รับมาให้กับอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงในที่นี้คือคอมพิวเตอร์โดยมีสองวิธีคือ
1. Enable DMZ คือการกำหนดให้ส่งต่อข้อมูลไปยังเครื่องต่อพ่วงที่มี IP address ตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งวิธีนี้ไม่ต้องกำหนด port ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล แต่จะส่งได้แค่เครื่องเดียว
2. ก็คือการกำหนด port Forwarding โดยทำการกำหนด port และ IP address ของเครื่องที่ต้องการจะส่งต่อข้อมูลให้ในตารางด้านล่าง
configlan
เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปก็กำหนด Default Gateway ของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นที่เราต้องการส่งข้อมูลผ่าน Modem BlueTree ให้เป็น IP ของตัว BlueTree เพียงเท่านี้การรับส่งข้อมูลผ่าน Ethernet Port ก็สามารถทำได้อย่างไม่มีปัญหา

จะเห็นได้ว่าการคอนฟิกซ์ตัว BlueTree ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยสามารถคอนฟิกซ์และใช้งานได้เลยโดยไม่กี่ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นผ่าน Ethernet Port หรือ Serial Port ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของผู้ใช้งานแล้วแหละค่ะว่า ติดต่อสือสารโดยใช้ Port ชนิดไหน