เทคโนโลยี IoT กับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปไทย

       พลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง ส่งผลกระทบอย่างมาก ต่อวิถีชีวิต รวมถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

5G private network ในการยกระดับภาคการผลิตในอนาคต

       การระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกได้ผลักดันให้ภาคการผลิตต้องปรับตัวและหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์

6 วิธี ขับเคลื่อนโรงงานแห่งอนาคตด้วย “ศูนย์กลางข้อมูล”

       ตลอดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก ครั้งที่สอง และส่วนที่ดีของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สาม พื้นที่ปฏิบัติการของโรงงานเป็นจุดที่มีความท้าทายเกิดขึ้นมากมาย อเลสซานโดร

แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมปี 2565-2567 : ธุรกิจคลังสินค้า

       ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าในปี 2565-2567 มีแนวโน้มจะเติบโตต่อเนื่องตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การเติบโตของคลังสินค้าแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้

NET ZERO เป็นจริงได้ ด้วยโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

       แนวโน้มที่เราเห็นได้ชัดเจนถึงความเปลี่ยนแปลงภายหลังการระบาดของโควิด 19 ที่สังคมโลกให้ความสำคัญ คือการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นว่าในการการประชุม

4 กลยุทธ์สำหรับการพัฒนาการผลิตเชิงดิจิทัล

       ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลก อย่างต่อเนื่อง โดยภาคการผลิตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เผชิญกับความท้าทายมากที่สุด

ทำไมธุรกิจดิจิทัลจึงต้องหันมาใช้ Wi-Fi 6E

       Wi-Fi ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน โดยจากสถิติล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่า 59.5% หรือเกินกว่าครึ่งของประชากรโลกได้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว

4 เทรนด์เทคโนโลยีระบบเครือข่ายปี 2022 โดย Aruba

       ในปี 2022 นี้แม้จะยังคงมีปัญหาการระบาดของโคโรน่าไวรัสอยู่ แต่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระบบเครือข่ายยังคงพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ

แนวโน้มธุรกิจธุรกิจค้าปลีกไทย ปี 2565 – 2567

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ สถานการณ์ปี 2564 ช่วง 9 เดือนแรก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ซบเซาต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีกไทยลดลงต่อเนื่อง

เปิด 3 แนวโน้มซัพพลายเชน เขย่ายุทธศาสตร์ ‘โลจิสติกส์’

       ประเด็นความไม่แน่นอนและความกังวลที่เกิดขึ้นปีนี้ จะคงเกี่ยวกับปัญหาความพร้อมของแรงงานและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น พื้นที่สำหรับโหลดสินค้า เซมิคอนดักเตอร์ ความพร้อมใช้งานของรถพ่วงสำหรับลากตู้คอนเทนเนอร์