BrightSign : ผู้ช่วยคอนเท้นท์สื่อโฆษณา

BrightSign ช่วยแก้ปัญหาเรื่องคอนเท้นท์สะดุดได้100% ไม่เกิดความเสี่ยงต่อการติดไวรัสจากอินเตอร์เน็ท มีผลกับลูกค้าที่มาเช่าโฆษณา ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ สัมภาษณ์คุณกฤษพงษ์ กองแคน ผู้ใช้งาน BrightSign Digital Signage ร่วมกับกับธุกิจสื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor)  เป็นอีกหนึ่งสื่อที่นิยมใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อประเภทจอภาพ ที่นําไปติดตั้งไว้ในที่มีผู้คนสัญจรไปมาเป็นจํานวนมาก ให้มองเห็นได้ในระยะไกลและสามารถจดจําได้ เช่น ตามสี่แยก ถนนที่มีการจราจรคับคั่ง ย่านศูนย์การค้า ริมทางด่วน การใช้สื่อให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แสดงผลที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เสถียร ไร้ปัญหา    คอนเท้นท์สะดุด หยุดแสดงผล  “BrightSign…

Continue Reading

กระแสฮิต ‘อาหารจากหุ่นยนต์’ ลดคน ลดสัมผัส ในช่วงโควิด 19

       กรณีศึกษาที่น่าสนใจของบริษัท PizzaForno ผู้ผลิตตู้จำหน่ายพิซซ่าอัตโนมัติ (Automated Pizza Oven Machine) ในรัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนนาดา ที่ได้กลายเป็นสินค้ายอดนิยมช่วงข้ามคืน ท่ามกลางวิกฤตโควิด 19 เนื่องจากร้านอาหารส่วนใหญ่อยู่ในช่วงล็อกดาวน์ หรือผู้บริโภคบางส่วนมีความกังวลถึงเรื่องความ ปลอดภัย ที่ทำให้ไม่กล้าแม้กระทั่งจะสั่งอาหารผ่านช่องทาง Take Out/Delivery ทำให้เกิดธุรกิจร้านอาหารในรูปแบบใหม่ๆ ที่ใช้ให้เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ        แม้ความสำเร็จของเครื่องจำหน่ายพิซซ่า อัตโนมัตินั้น ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ แต่การใช้รูปแบบธุรกิจ…

Continue Reading

10 ทักษะที่ต้องมี เพิ่มโอกาสการเติบโตในทุกอุตสาหกรรม

       แม้ว่าในปีนี้ คุณจะวางแผนที่จะย้ายงานหรืออยู่บริษัทเดิมก็ตาม การมีทักษะในงานที่ยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนความสำเร็จในอาชีพของคุณได้ และนี่คือ 10 ทักษะในการทำงานชั้นยอดที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในทุกอุตสาหกรรม ! กล้าตัดสินใจ        ความสามารถในการตัดสินใจที่ดีและมีความมุ่งมั่นถือเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในทุกอุตสาหกรรม การตัดสินใจที่ดีคือการที่คุณจะต้องสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และคาดการณ์ผลลัพธ์ของการกระทำนั้นได้ ซึ่งการตัดสินใจของคุณจะแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและวิจารณญาณที่ดี ซึ่งมีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อไม่ว่าคุณจะทำงานในอุตสาหกรรมใดหรืออยู่ในตำแหน่งไหนก็ตาม Multitasking        งานจำนวนมากต้องการให้พนักงานที่ทำงานได้แบบ Multitasking และสามารถจัดการกับความรับผิดชอบหลายอย่างพร้อมกันได้ ซึ่งการทำงานหลายอย่างพร้อมกันยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจดจ่อกับงานเดียวโดยไม่ละเลยหน้าที่อื่นๆ ของคุณ โดยทักษะนี้จะสนับสนุนความสามารถของคุณในการทำโครงการใหม่ๆ และช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่กำลัง Overload…

Continue Reading

MULTIMODAL โมเดลประสิทธิภาพของการขนส่ง

       การขนส่งแบบ Multimodal ช่วยให้บริษัทสามารถ ลดต้นทุนค่าขนส่ง และ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Supply Chain โดยไม่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งการขนส่งก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกัน อันเนื่องมาจากผลกระทบจาก Covid-19 ทำให้หลาย ๆ บริษัทลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน ซื่งหนึ่งในวิธีการนั้นก็คือ การบูรณาการการขนส่งในโหมดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน บริษัทจะต้องเข้าใจ และ รู้ลึกเกี่ยวกับการขนส่งในโหมดต่าง ๆ ว่ามันคืออะไร ทำงานอย่างไร และ โมเดลไหนที่ส่งผลดีกับบริษัทมากที่สุด…

Continue Reading

Agritech…โอกาสและความท้าทายสำหรับภาคเกษตรไทย

       ภาคเกษตร ถือเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อสังคมไทย โดยเป็นแหล่งการจ้างงานสูงถึงราว 30% ของกำลังแรงงาน แต่ความสำคัญต่อเศรษฐกิจในรูป GDP กลับมีแนวโน้มลดลง อีกทั้งยังมีความเปราะบางมากกว่าภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง ทั้งแนวโน้มการขาดแคลนแรงงาน ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าคู่แข่ง หรือแม้แต่ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับไทย ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสำคัญ คือ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรอย่าง Agritech มาปรับใช้        ทั้งนี้ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้มีการนำ Agritech มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในภาคเกษตรแล้ว…

Continue Reading

เทรนด์โลกมุ่งสู่ Circular Economy ธุรกิจไทยควรปรับตัวอย่างไร ?

       สหภาพยุโรป (อียู) นับเป็นอีกกลุ่มประเทศที่มีการกำหนดนโยบายในการลดขยะพลาสติก ลดการฝังกลบขยะ (Landfill) และเพิ่มปริมาณการรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ สะท้อนให้เห็นว่า “ระบบเศรษฐกิจแบบวงรอบ” หรือ “ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน” (Circular Economy) ได้ถูกผลักดันอย่างจริงจังทั้งจากภาครัฐและภาคธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2018 ได้ประกาศใช้ “2018 Circular Economy Action Package” ครอบคลุมเป้าหมายและนโยบายในการลดขยะพลาสติก การลดการฝังกลบขยะ และเพิ่มปริมาณการรีไซเคิล        ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจะถูกนำมาแทนที่ระบบเศรษฐกิจแบบเดิม…

Continue Reading
Close Menu