Barcode คืออะไร ?

บาร์โค้ด (Barcode) คืออะไร บาร์โค้ด(barcode) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รหัสแท่ง” ประกอบด้วยเส้นมืดประกอบด้วยเส้นมืด (มักจะเป็นสีดำ) และเส้นสว่าง(มักเป็นสีขาว)วางเรียงกันเป็นแนวดิ่ง เป็นรหัสแทนตัวเลขและตัวอักษร ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ซึ่งจะทำงานได้รวดเร็วและช่วยลดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลได้มาก บาร์โค้ดเริ่มกำเนิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1950 โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจทางด้านพาณิชย์ขึ้นสำหรับค้นคว้ารหัสมาตรฐานและสัญลักษณ์ที่สามารถช่วยกิจการด้านอุตสาหกรรมและสามารถจัดพิมพ์ระบบบาร์โค้ดระบบ UPC-Uniform ขึ้นได้ในปี 1973 ต่อมาในปี 1975 กลุ่มประเทศยุโรปจัดตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อสร้างระบบบาร์โค้ดเรียกว่า EAN-European Article Numbering สมาคม EAN เติบโตครอบคลุมยุโรปและประเทศอื่นๆ(ยกเว้นอเมริกาเหนือ)…

Continue Reading

การนำ LCD 36 จอ มาเชื่อมต่อเป็น Video Wall เพื่่อนำมาประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย วิธีการทำงานก็คือ นำ VWBOX iNDS-133A (3x3) = 1 ตัว เพื่อทำเป็น Master Controller แล้วนำ VWBOX iNDS-E122 (2x2) = 9 ตัวมาทำเป็น Salve Controller โดยสามารถทำได้ถึง 36 หน้าจอ โดยให้ความละเอียดที่สูงถึง 3840 x 3072 pixel ซึ่งข้อมูลของวีดีโอจะดูมีประโยชน์และคุ้มค่ากับการที่นำ…

Continue Reading

ความหมายและการคำนวน OEE

การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE – Overall Equipment Effectiveness) เป็นวิธีการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เครื่องจักรที่ดีไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องจักรที่ไม่เสีย หากแต่ต้องเป็นเครื่องจักรที่เปิดขึ้นมาแล้ว ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ •  โดยทั่วไปการลดต้นทุนการผลิตจะประกอบด้วย:      1. ลดช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำการผลิต (unproductive time)      2. ลดระยะเวลาที่ใช้ผลิต (cycle times)      3. ลดของเสีย/เศษที่เกิดจากการผลิต (waste/scrap) •…

Continue Reading

วิธีการเชื่อมต่อระหว่าง Video Wall Controller กับ LCD TV, LCD Monitor

คนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือก port ต่างๆ ในการนำมาต่อกับ Video wall Controller ว่าควรเลือกต่อแบบใด ใช้ port อะไรต่อได้บ้าง ลองไปดูกันเลยครับ ภาพที่แสดงนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ

Continue Reading

Update! New Product RFID Picking ที่นำ RFID มาใช้เพื่อให้ง่ายในการทำงาน

AT707-RFID -4K คืออุปกรณ์ที่เพิ่มผลผลิตในการดำเนินงานทางด้านการกระจายสินค้าโดยสามารถหยิบสินค้าพร้อมกันในพื้นที่เดียวกันได้ และสามารถลดความต้องการในการจัดการโซนต่างๆ ทำให้เกิดความสมดุล อีกทั้งยังสามารถระบุไฟ LED ที่มีหลากหลายสีให้สามารถเลือกได้ว่าโซนไหนสีอะไร โซนไหนเป็นการหยิบตามไฟ หรือโซนไหนเป็นการวางตามไฟ เป็นต้นนี้คืออุปกรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัว Pick tag ที่สามารถช่วยในการติดตามการรับส่ง โดยใช้เทคโนโลยี RFID ในการกำหนดขอบเขต ซึ่งระบบจะกำหนดว่า ตัวเลือกไหนที่เหมาะสม ถ้าคุณหยิบในตำแหน่งที่ถูกต้อง ตัวอุปกรณ์ก็จะบอกว่ากระบวนการที่คุณได้หยิบ ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว - สามารถลดขั้นตอนการดำเนินงานลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในการหยิบตามไฟ หรือวางตามไฟ - อนุญาติให้ใช้การติดตามในการหยิบสินค้าของแต่ละตัว โดยคนที่หยิบจะสามารถนับได้อย่างถูกต้อง…

Continue Reading
Close Menu