Update! New Product Electronic Paper สำหรับ Warehouse สมัยใหม่

AT703-2w-EPD ใช้การแสดงผลแบบ EPD ทำให้อ่านสบายตาเหมือนการอ่านกระดาษ ซึ่งไม่ทำให้แสบตาเหมือนกับพวกจอ LCD ทั่วๆ ไป ซึ่งเหมาะสำหรับโรงงานการผลิต และมีความถูกต้องในการหยิบสินค้ามากขึ้น มันสามารถใช้ในการแสดงภาพของสิ่งที่จะหยิบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพกราฟที่ซับซ้อน , สินค้าที่อยู่ภายในหีบห่อ เป็นต้น และมันสามารถนำมาใช้แทนฉลากบนชั้นวางได้อีกด้วย พนักงานคลังสินค้าสามารถจัดการการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของรายการได้ง่ายและรวดเร็ว อีกยังพยายามลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ป้ายชื่อใหม่อีกครั้ง. สัญลักษณ์บาร์โค้ดที่แสดงบนจอแสดงผล สามารถอ่านได้โดยเครื่องสแกนเนอร์. ด้วยบัพเฟอร์ที่มีหลายๆ รูปแบบในอุปกรณ์ AT703-2W-EPD สามารถเก็บภาพ/กราฟิก ไว้หลายๆ แบบเพื่อให้สามารถควบคุมแท็กหนึ่งในหลายๆ ตำแหน่งให้ไปพร้อมการแยกแยะกระบวกการเลือกและการยืนยันให้มีความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นด้วยภาพมากกว่าตัวเลข ! คุณสมบัติพิเศษ…

Continue Reading

ความคุ้มค่าที่วัดได้จากประสบการณ์ผู้ใช้งานจริง

"Real-time SPC คือการลดต้นทุนด้วยหลักการวิทยาศาสตร์และสถิติ" ข้อมูลจากลูกค้าจำนวนมากที่ได้ใช้ Proficient SPC ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ อาทิเช่น สินค้าเสียหาย, การทำซ้ำ, ค่าแรง เนื่องจากของเสีย, เวลาค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล และอื่นๆ ดังข้อมูลด้านล่าง 12.7% Weekly Scrap Reduction 14.3% Man-hour Rework Reduction 14.1% OT Overtime Reduction 12.9% Defect Cost…

Continue Reading

Digital Picking System สำหรับวงการแพทย์

ทางเราได้แนะนำระบบ "Digital Picking System" โดยที่มีตู้แร็คไว้ใช้สำหรับเก็บยาในโรงพยาบาล และมีความรวดเร็วในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและสินค้าคงคลังนอกจากการแสดงไฟ เพื่อเป็นทางเลือกในการหยิบแล้ว ก็จะถูกเก็บไว้ทางด้านหน้าของชั้นยา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเก็บที่ผิดพลาด - ในการเก็บรักษายาให้คุณตั้งค่าขึ้นหนึ่งชุด โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งระบบการเก็บอยู่ในรูปแบบดิจิตอล - คุณมีตัวเลือกว่าจะเลือกหยิบให้กับผู้ป่วยคนไหน หรือ ต่อหอผู้ป่วยไหน - เมื่อคุณหยิบมาแล้วหน้าจอการแสดงผลบนชั้นวางจะแสดงที่ตั้ง, การเก็บรักษา และปริมาณ - คุณแค่เพียงกดปุ่มไฟเพื่อที่จะใส่ค่าในการบันทึกการจัดส่งสินค้า - เมื่อคุณทำรายการสินค้า จอแสดงผลจะบอกปริมาณที่แสดงให้เห็นในมือของแต่ละรายการ การป้องกันการเลือกผิดพลาด จอแสดงผลจะแสดงตำแหน่งและปริมาณตู้แร็คสำหรับยา โดยให้คุณสามารถหยิบได้ โดยไม่ต้องเลือกใช้คำสั่งนี้คือการป้องกันไม่ให้ส่งสินค้าของคุณผิด…

Continue Reading

Wireless Serial Device Server

Wireless Serial Device Server หรือเรียกง่ายๆ ว่าตัวแปลงสัญญาณจาก serial คือ RS-232, RS-422, RS-485 เป็น Wireless LAN นั่นเอง เช่น เราต้องการดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เป็น serial ไม่ว่าจะเป็น PLC, มิเตอร์, HMI, Scanner, Display board ฯลฯ หลักการทำงานแบ่งออกเป็น 2 Mode หลักๆ…

Continue Reading

InfinityQS Update Website, Logo ใหม่ มีข้อมูลที่น่าสนใจมากมาย

แนะนำ Website ใหม่ เพื่อผู้สนใจและต้องการ การปรับปรุงคุณภาพสินค้าสู่ระดับโลกอย่างแท้จริง ลองเข้าไปดูที่ Website www.infinityQS.com มีข้อมูลมากมายครับ ถ้าต้องการข้อมูล ติดต่อ ก็ตามนี้เลยครับ http://www.infinityqs.com/partners/distributors

Continue Reading
Close Menu