วิกฤติอุตสาหกรรมยานยนต์ในเมืองการาจี

  • News

ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในปากีสถาน เช่น Suzuki, Honda และ Toyota กำลังประสบกับความท้าทายและต่อสู้กับภาวะขาดทุน เนื่องจากยอดขายรถยนต์ลดลงอย่างมาก จากการที่กำลังซื้อลดลง

Continue Reading

เทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์ กับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโลก

  • News

คลื่นเทระเฮิรตซ์ คือย่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงสุดท้ายที่นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยกำลังศึกษาและพัฒนาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม

Continue Reading

แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ของไทยในปี 2019 -2021

  • News

ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่จะเติบโตในอัตรา 2.5-3.5% จากกำลังซื้อที่มีแนวโน้มชะลอลงในปี 2562 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังได้แรงหนุน จากการเติบโตต่อเนื่องของภาคท่องเที่ยวและการลงทุนตามแผนงานต่างๆ ของภาครัฐ

Continue Reading

จับตาดู! 6 ประเทศกับแนวทางการพัฒนา AI ในอุตสาหกรรม

  • News

ในยุคสมัยที่ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกวงการอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ ธุรกิจ E-Commerce ธุรกรรมทางการเงิน หรือแม้แต่อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยความอัจฉริยะของ AI ที่สามารถสร้างระบบการคิดและการกระทำคล้ายมนุษย์ ซึ่งมีความแม่นยำและรวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคน

Continue Reading

แนวโน้มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยในปี 2019 -2021

  • News

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยในปี 2562-2564 คาดว่าจะมีรายได้ (ในรูปเงินบาท) ขยายตัวต่อเนื่อง 3-5% ต่อปี โดยมีปัจจัยหนุนจากความต้องการชิ้นส่วนฯ OEM ทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก รวมทั้งความต้องการชิ้นส่วนฯ REM ที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง

Continue Reading

5 องค์ประกอบหลักพลังสำคัญที่ต้องมีในโลกอุตสาหกรรม 4.0!

  • News

เพราะโลกทางธุรกิจที่กำลังก้าวกระโดดอย่างไม่หยุดยั้ง ได้ก่อเกิดเป็นเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่า โลกอุตสาหกรรม 4.0

Continue Reading
Close Menu