เลือกซื้อคอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรม (Industrial Computers) ให้เหมาะกับธุรกิจคุณ

เลือกซื้อคอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรม (Industrial Computers) ให้เหมาะกับธุรกิจคุณ

          ปัจจุบันระบบออโตเมชั่นได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการในธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ต่างมีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (Industrial Computers) เพื่อช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ

          ประโยชน์ของการใช้งานคอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรมคือมีความน่าเชื่อถือได้สูง เนื่องจากถูกออกแบบมาให้มีความเหมาะสมกับความต้องการที่จำเป็นของคุณ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรมมีหลากหลายวิธี ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถหาคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ได้อย่างง่ายดาย แต่การคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจคุณนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากเช่นกัน

 

4 สิ่งสำคัญในการตัดสินใจเมื่อต้องเลือกซื้อคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

 

1. สิ่งแวดล้อม

          อย่างแรก ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับหลายอย่าง เช่น สิ่งแวดล้อม และ Applications ของผู้ใช้งานที่จะนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ หรืออุณหภูมิที่แตกต่างในการทำงานก็เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ที่มีอุณหภูมิสูง หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้มีการรองรับช่วงอุณหภูมิที่กว้างพอ อาจทำให้เกิดความเสียหายได้

          นอกจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจเป็นผลทำให้คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายแล้ว อุปกรณ์ชนิดอื่นๆ ก็อาจส่งผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ที่ต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง ควรเลือกประเภทคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมที่มีวัสดุอุปกรณ์และฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะสม 

          คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมถูกออกแบบมาให้ไม่มีพัดลม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย และยังใช้พลังงานต่ำ ทำให้ไม่มีความร้อน 

 

2. ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

          การพิจารณาถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นสิ่งที่สำคัญในการตัดสินใจเช่นกัน การนำไปใช้งานในบางพื้นที่ที่ขาดแคลนพลังงาน เช่น แท่นขุดเจาะ การควบคุมระยะไกล หรือการขนส่งโดยเรือ โดยแหล่งพลังงานงานมักจะมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือโซลาร์เซลล์ คอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูงจะมีการผลิตโพรเซสเซอร์ที่ใช้พลังงานต่ำ เพื่อปรับให้มีการใช้งานที่คล่องตัวเพื่อให้เหมาะกับพลังงานที่ได้รับ 

 

3. ประสิทธิภาพการทำงาน

          โดยทั่วไปแล้ว คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้งานคอมพิวเตอร์ประเภทนี้เพียงฟังก์ชันเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับควบคุมไฟจราจร จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงานมีเพียงเหตุผลหลักเหตุผลเดียวเท่านั้น และที่แน่นอนที่สุดคือ ในการตัดสินใจจะต้องพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการทำงานแบบเฉพาะด้าน

 

4. อายุการใช้งาน

          อายุการใช้งานคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมโดยปกติจะมีอายุการใช้งาน 5 – 7 ปี แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีอายุการใช้งานได้มากกว่านั้น  เนื่องจากผู้ผลิตได้ออกแบบโมเดลให้มีการรับประกันตัว Chipsets อีกด้วย   

ข้อมูลจาก : http://www.nexcom.com/news/Detail/reach-your-business-next-peak-with-the-neu-x300

Close Menu