Industrial Wi-Fi
Mesh Keeps Always Connected

Industrial Wi-Fi

ในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในส่วนของคลังสินค้า หรือใน Production line การมีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพอาจทำได้ยาก มีปัญหามากมาย ตั้งแต่การติดตั้ง การใช้งาน ไปจนถึงการบำรุงรักษา ไม่ใช่แค่เพียงการเดินสายเคเบิลที่ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเพียงอย่างเดียว ความเสถียรของเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ก็ถูกทำลายลงได้ด้วยเครื่องจักรที่ใช้งาน และสินค้าใน Stock ที่ขัดขวางสัญญาน และยังมีเรื่องของอุณหภูมิ ความชื้น ฝุ่นละออง ที่มีผลกระทบกับการทำงานของตัวอุปกรณ์อีกด้วย

“Access point อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้คลอบคลุมพื้นที่การใช้บริการ เพื่อสร้างระบบเครือข่ายไร้สาย มีความสำคัญมาก ตัวอุปกรณ์ต้องมีมาตรฐาน มีเทคโนโลยีที่ดี  แข็งแรง เพื่อสร้างระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ “​

Wi-Fi Mesh

 Wi-Fi Mesh เป็นการใช้ Access point ตัวเดียวในการเชื่อมต่อกับระบบเครือขายแบบใช้สาย (core gateway) จากนั้น Access point ตัวดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับ Access point ตัวอื่นๆ เพื่อส่งข้อมูลผ่านกันโดยไม่ต้องเดินสายเคเบิลเชื่อมถึงกันอีก เป็นเครือข่าย Wi-Fi แบบ multiple routes สามารถสร้างเส้นทางมากมาย (numerous routes) ในการเชื่อมต่อ

Wi-Fi Mesh Keeps Always Connected

สำหรับ Solution การใช้งานเครือข่ายไร้สาย ที่ต้องสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น ระบบ automated guided vehicles หรือ AGVs ที่มีข้อกำหนดเบื้องต้นคือการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง ระหว่างตัวรถ AGVs และศูนย์ควบคุม  เพื่อประสิทธิภาพและความแม่นยำในการขนส่ง คำสั่งการขนส่งและการปรับปรุงสินค้าคงคลัง จะต้องถูกรับส่งกับตัวรถ AGVs ที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา 

AGVs

NEXCOM’s EZ Mesh Solution​

IWF310, NIO51 และ nCare 
3 เครื่องมือประสิทธิภาพสำหรับเครือข่าย Wi-Fi อุตสาหกรรม IWF310 ทำหน้าที่ เป็น mesh Access point ในโรงงาน NIO 51 เป็นทั้ง Wi-Fi Client และเป็น mesh point ที่อยู่บนรถ AGVs การเชื่อมโยงกันระหว่าง IWF310, NIO51 ที่อยู่ใกล้กันในระบบ mesh network สามารถขยายขอบเขตการให้บริการ Wi-Fi ให้คลอบคลุมพื้นที่การทำงานทั้งหมดของ AGVs เพื่อให้พื้นที่การทำงานไม่ถูกจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณที่สาย Ethernet ไปถึง เส้นทางการเชื่อมต่อแบบ numerous routes ทำให้มั่นใจได้ว่าคำสั่งในการขนส่ง และการ update สินค้าคงคลัง จะสามารถส่งถึงได้อย่างแน่นอน แม้จะมีสิ่งกีดขวางระหว่างเส้นทางการเชื่อมต่อของ IWF310 และ NIO51  คำสั่งก็ยังสามารถส่งไปยัง AGV ตัวที่กำหนดได้ ด้วยการใช้เส้นทางผ่าน NIO51 บน AGV ตัวอื่นทีมีสัญญาณดีที่สุดเพื่อลดการสูญเสียของข้อมูล

แม้จะมี IWF310 หลาย 10 ตัว ที่ถูกติดตั้ง และ NIO51 ที่เคลื่อนที่ไปมาอยู่รอบๆ คลังสินค้าหรือโรงงาน การจัดการเครือข่ายคงเป็นงานที่ยากลำบาก แต่ไม่ใช่สำหรับ nCare management หลังจากที่ตัว mesh point อยู่ในพื้นที่ nCare จะสามารถ Scan และสร้าง topology map ได้โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเครือข่ายสามารถปรับตั้งค่า และดูภาพรวมของระบบจากส่วนกลางได้สามารถตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณ สถานะการเชื่อมต่อ , traffic loading หรือเลือกที่จะรับ Email , social media, หรือ SMS เพื่อแจ้งเตือนในกรณีที่เครือข่ายมีปัญหา นอกจากนี้ nCare ยังมี Mobile Application ให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามสถานะได้ตลอดเวลาในทุกที่

ความทนทานระดับอุตสาหกรรม

สภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาจมีความรุนแรง เพื่อให้เกิดความทนทานในระดับอุตสาหกรรม NEXCOM’s EZ Mesh Solution ได้ออกแบบตัวอุปกรณ์เป็นโลหะ ระบายความร้อยได้ดี เพื่อให้ทนอุณหภูมิ ได้สูงระหว่าง -40 ถึง 75 องศาเซลเซียส และมีความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสูง ช่วยป้องกันการรบกวนสัญญาณจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้เครือข่ายมีความน่าเชื่อถือ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Benefit

  • ช่วยลดเวลาและปัญหาในการเดินสาย
  • ติดตั้งง่าย หลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการปรับปรุงหรือขยายเพิ่มในอนาคต
  • สามารถรักษาการการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ด้วยตัวเองด้วยการเปลี่ยนเส้นทางการส่งข้อมูลผ่าน Point อื่น
  • สามารถตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายได้ตลอดเวลา และมีการบันทึกเหตุการที่เกิดขึ้นไว้ทั้งหมด เพื่อช่วยผู้ดูแลระบบเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา

" ถ้า Connection Quality คือหัวใจสำคัญ NEXCOM’s EZ Mesh Solution คือคำตอบ "