• Home
  • Blog
  • Uncategorized
  • รู้จัก ‘IoB’เทคโนโลยีใหม่ เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค

รู้จัก ‘IoB’เทคโนโลยีใหม่ เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค

       ปัจจุบันเราๆ คุ้นชินกับ Internet of Things (อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง) กันเป็นอย่างดี แต่ตอนนี้โลกไปไกลกว่านั้น เกิดเทคโนโลยีซึ่งรวบรวมและใช้งาน Data เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่เรียกว่า Internet of Behavior (IoB) ซึ่งสิ่งนี้เองจะส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้คนในอนาคต จาก Data ที่ตอนนี้มีอยู่มากมายทั้งในโลกดิจิทัล โลกกายภาพ รวมถึงชีวิตประจำวันของเรา

        จากการคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีประจำปี 2021 Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชั้นนำของโลก ระบุว่า Internet of Behavior (IoB) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต่อยอดมาจาก IoT ได้กลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าจับตามองแห่งปี รวมถึงคาดการณ์ว่าภายในปี 2025 ประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของโลกจะได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีนี้ โดย IoB ประกอบไปด้วย

  1. เทคโนโลยี เช่น การจดจำใบหน้า ระบบติดตามพิกัด ฯลฯ ที่เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล
  2. พฤติกรรมศาสตร์ หรือ Behavioral Science เช่น อารมณ์ การตัดสินใจ เป็นต้น
  3. Data Analytics โดยนำ Big Data เชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลทางพฤติกรรมและวิเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรม ความชอบ รวมถึงความสนใจของผู้ใช้งาน พัฒนาไปสู่การสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม

 

        สำหรับ IoB สามารถผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีที่ช่วยรวบรวมข้อมูลมหาศาล หรือที่รู้จักกันในชื่อ Digital Dust เพื่อนำมาวิเคราะห์และใช้กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวก เช่น Telematics เทคโนโลยีตัวช่วยสำหรับธุรกิจขนส่ง โดยการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับรถยนต์เพื่อบันทึกการใช้งานของพนักงาน การทำงานของเครื่องยนต์ พฤติกรรมการขับขี่ ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุได้

       รวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยบริษัทสามารถนำ IoB มาประกอบกับการใช้ Computer Vision เพื่อช่วยรักษามาตรฐานความปลอดภัย โดยการแจ้งเตือนหากพนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ นอกจากนี้การควบคุมพฤติกรรมทางสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจ เช่น พฤติกรรมการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การนอนหลับ เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนประกอบที่ช่วยตอบโจทย์การจัดการดูแลสุขภาพเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคล และการรักษาเชิงป้องกันได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

       โดย IoB จะทำความเข้าใจ สามารถคาดเดาพฤติกรรมในแต่ละบุคคลได้อย่างแม่นยำ มีการ Monitor Incentives และ Disincentives ของแต่ละคน แล้วนำมาปรับใช้กับธุรกิจให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น ประยุกต์ใช้ในธุรกิจประกันภัย เพื่อทำให้ค่าเบี้ยประกันภัยของแต่ละคนนั้น สามารถ Personalize ตามระดับความเสี่ยงของพฤติกรรมได้

 

       เปรียบเทียบข้อดีและข้อควรระวังของ IoB

       ข้อดี

       – นำไปใช้ติดตามการแพร่ระบาด และป้องกันไวรัสโควิด 19 เช่น ตรวจจับอุณหภูมิและระบุผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยได้

       – นำไปใช้พัฒนาแอปพลิเคชันสุขภาพบนสมาร์ทโฟน ติดตามการนอนหลับ อัตราการเต้นของหัวใจ และน้ำตาลในเลือด การรับประทานยา หรือการลดน้ำหนัก

       – นำไปใช้ในเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า

       – นำไปใช้ในการติดตามตำแหน่ง

       – ติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น การใช้จ่ายด้วยเงินสดหรือช่องทางอื่นๆ

 

        ข้อควรระวัง

       – IoB อาจทำให้อาชญากรไซเบอร์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายขึ้น

       – เกิดการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวง่ายขึ้นในธุรกิจประเภทเดียวกัน เช่น Google, Facebook หรือ Amazon แชร์ข้อมูลลูกค้าด้วย Software เดียวกัน

        ถึงแม้ปัจจุบัน IoB จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ทำให้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในวงที่ค่อนข้างจำกัด รวมถึงยังมีข้อถกเถียง เนื่องจากอาจละเมิดความเป็นส่วนตัวได้ แต่อย่างไรก็ตาม IoB ก็เป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ผู้ที่ได้ครอบครองข้อมูลอันมีค่ามหาศาลนี้ กลายเป็นผู้นำในโลกธุรกิจอนาคตได้

ข้อมูลจาก : https://www.bangkokbanksme.com/en/iob-technology-peoples-behavior