• Home
  • Blog
  • Uncategorized
  • แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี 2565 – 2567 / โลจิสติกส์

แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี 2565 – 2567 / โลจิสติกส์

คลังสินค้าทั่วไป

สถานการณ์ปี 2564
  • ธุรกิจคลังสินค้าโดยรวมเติบโตต่อเนื่องจากปี 2563 หลังภาคการผลิตทยอยกลับมาดำเนินการได้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจหลายประเทศเริ่มคลี่คลาย การกระจายวัคซีนที่ทั่วถึงมากขึ้น และการทยอยเปิดเมือง ทำให้มีการเร่งนำเข้าและส่งออกสินค้าเพื่อสนองตอบความต้องการที่เพิ่มขึ้น และเพื่อสะสมสต็อกสินค้าคงคลังไว้ผลิตและจำหน่าย (Re-stocking) ประกอบกับมาตรการเว้นระยะห่าง การปิดห้างร้าน และการทำงานที่บ้าน ทำให้มีการสั่งสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น หนุนให้การใช้พื้นที่สต็อกสินค้าเพื่อเก็บและกระจายสินค้าเพิ่มขึ้นตาม คาดว่าปี 2564 ความต้องการใช้พื้นที่คลังสินค้าจะเติบโต 3.3% อยู่ที่ 5.05 ล้านตารางเมตร จากที่ขยายตัว 3.5% ในปี 2563
  • ด้านอุปทาน ผู้ประกอบการยังระมัดระวังการขยายพื้นที่คลังสินค้า เนื่องจากอุปทานพื้นที่เช่ายังว่างอยู่มาก ขณะที่การระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นเป็นระลอก มีผลให้การลงทุนของภาคธุรกิจเพื่อรองรับอุปสงค์ใหม่ชะลอลง การขยายพื้นที่เช่าที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จึงเป็นคลังสินค้าที่สร้างตามสั่ง (Built to suit) ตามแผนธุรกิจเดิมของลูกค้าประจำ ทั้งนี้ คาดว่าพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าปี 2564 จะขยายตัว 2.3% อยู่ที่  5.96 ล้านตารางเมตร ชะลอลงจากที่เติบโต 2.7% ในปี 2563 การที่อุปทานใหม่เพิ่มขึ้นน้อย ขณะที่ความต้องการเช่าเติบโตมากกว่า ทำให้อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy rate) มีแนวโน้มปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 84.7% เทียบกับ 83.9% ในปี 2563 ขณะที่ค่าเช่าทรงตัวใกล้เคียงปีก่อนหน้า

แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ปี 2565-2567

สถานการณ์ปี 2565 – 2567

  • ความต้องการเช่าพื้นที่คลังสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ย 3.5% ต่อปีในช่วง 3 ปีข้างหน้า ปัจจัยสนับสนุนจาก (1) กิจกรรมการผลิตและการค้าทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจหนุนการส่งออกและการบริโภค (2) การเร่งลงทุนโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐหนุนความต้องการพื้นที่จัดเก็บและกระจายสินค้าในพื้นที่ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และ (3) การจับจ่ายผ่านร้านค้าออนไลน์เร่งให้มีความต้องการเช่าพื้นที่คลังสินค้าเพื่อรับส่งและกระจายสินค้ามากขึ้น
  • อุปทานในระยะ 3 ปีข้างหน้า คาดว่าพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าจะเพิ่มขึ้น 1.8 แสนตารางเมตรต่อปี (ขยายตัวเฉลี่ย 3.0% ต่อปี) โดยมีแรงหนุนจากความคืบหน้าของการพัฒนาพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรม เขตปลอดอากร และ Warehouse farm ต่างๆ  ของผู้ประกอบการกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ ทำให้เกิดรูปแบบคลังสินค้าสมัยใหม่ครบวงจรที่พร้อมรองรับนวัตกรรมการผลิต การค้าและการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่วนใหญ่อยู่ในทำเล BMR EEC ศูนย์กลางในภูมิภาคและจังหวัดชายแดนที่มีเส้นทางคมนาคมสะดวกและสามารถเชื่อมต่อไปในเมือง (Downtown) ต่างๆ ในภูมิภาค ตลอดจนประตูการค้าในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงจีนตอนใต้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจบางแห่งลงทุนสร้างคลังสินค้าใช้เองแทนการเช่า จึงส่งผลให้แนวโน้มการขยายพื้นที่เป็นไปอย่างระมัดระวังในช่วงที่ยังมีอุปทานคลังสินค้าที่เหลือว่างสูง ทั้งนี้ อุปสงค์พื้นที่เช่าที่เติบโตสูงกว่าอุปทาน ทำให้อัตราการเช่าพื้นที่ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 85-86%
  • Capture

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.krungsri.com/th/research/industry/summary-outlook/outlook-2022-2024