No.1 Ranking Real-time SPC Software Released, Proficient 5

สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาแนะนำเวอร์ชันล่าสุดของโปรแกรม Proficient ซึ่งปัจจุบันทาง InifinityQS ได้ปล่อยเวอร์ชัน 5 ออกสู่ตลาดอย่างเป็นทางการ เรามาดูกันนะคะว่าเวอร์ชันนี้มีอะไรที่แปลกใหม่ไปจากเดิมบ้าง อย่างแรกเลยคือการจัดแพ็คเกจที่ดูจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 edition ด้วยกัน เรามาดูกันนะคะว่าแต่ละ edition เหมาะกับการใช้งานลักษณะใด
Proficient Express
• มีรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบง่ายๆ ตรงไปตรงมา เช่น คีย์บอร์ด USB หรือ RS232
• ต้องการเปลี่ยนวิธีเก็บข้อมูลจากการจดบันทึกลงกระดาษหรือ spread sheet มาเป็นระบบที่สามารถจัดเก็บ ไว้ในส่วนกลาง
• เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของลูกค้าหรือเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
• สามารถเรียกใช้งานหรือสืบค้นข้อมูลได้ง่าย รายงานสรุปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
• ต้องการเพียง SPC Tool พื้นฐานสำหรับทำรายงานหรือเฝ้าระวังติดตามกระบวนการต่างๆภายในโรงงาน
• ยังไม่ต้องการให้ระบบรองรับ scalability
Proficient Advance
• มีรูปแบบการเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนและหลากหลายขึ้น รองรับการเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติบางประเภทได้
• ต้องการ SPC Tool ที่สามารถวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น box plot, correlation เป็นต้น และสามารถมอนิเตอร์ หลายกระบวนการภายในหน้าจอเดียวได้
• รองรับ scalability
Proficient Enterprise
• รองรับการเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติได้อย่างเต็มรูปแบบ
• เพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตลอดห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)
• ระดับบริหารสามารถเรียกดูรายงานสรุปต่างๆผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้น ไปใช้ตัดสินใจในการวางแผนดำเนินการได้
• รองรับ traceability ตั้งแต่ incoming ไปจนถึง final finish good ได้
• รองรับ scalability ในระดับไซต์งาน, ภูมิภาคและ/หรือระดับประเทศได้
นอกจากการแบ่ง edition ที่มีความชัดเจนขึ้นแล้ว ในเวอร์ชั้นนี้ได้เพิ่มคุณลักษณะของระบบ ดังนี้
Proficient Insight
รายงานสรุปต่างๆในรูปแบบ web ที่ช่วยให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ผู้ใช้งานระดับบริหาร สามารถเรียกใช้งานข้อมูลได้จากทั่วทุกมุมโลกเพื่อตัดสินใจวางแผนดำเนินการต่างๆ
spc_001
Mobile Data Collection
รองรับการเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ผ่าน web browser สามารถเก็บข้อมูลจากบริเวณใดก็ได้ และยังช่วยลดต้นทุนของระบบโดยใช้ smart phone ที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์
spc_002
Dynamic Sampling Workflow
ระบบแจ้งเตือนช่วยให้การเก็บข้อมูลเป็นไปตาม sampling plan ที่วางไว้ โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาของการเก็บ ข้อมูลได้ทั้งแบบ fix หรือ dynamic โดยแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดที่ต้องเก็บข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถส่ง สถานะการเก็บข้อมูลออกไปยังระบบภายนอกได้ เช่น tower lamp เป็นต้น
String Compare
เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ ถูกต้องหรือไม่
spc_003
Simplifying Data Entry Configuration
เปลี่ยนรูปแบบของเมนู Data Entry Configuration ใหม่ ให้เป็นหมวดหมู่ที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น โดยย้ายรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องเก็บในระหว่างการป้อนข้อมูลมาอยู่ในเมนูหมวด Required Items และจัดกลุ่มเมนูของ Data Acquisition, Subgroup Collection’s Time และ External Document Link ไว้ในหมวดเดียวกันคือ Advanced Options
spc_004
เราได้สรุปรายละเอียดฟีเจอร์ต่างๆของแต่ละ edition ไว้ในรูปแบบตารางเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้งาน ดังนี้ค่ะ
Breakout of Feature Availability by Edition
spc_005
spc_006
ในคราวหน้าเราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่า feature ใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันนี้มีหน้าตาและวิธีใช้งานยังไง โปรดติดตามนะคะ สวัสดีค่ะ