Pick To Light

Pick To Light

ระบบหยิบสินค้าตามไฟและไม่ต้องใช้กระดาษ

ช่วยให้การจัดสินค้า(Order Fulfillment) 

ง่ายและเร็วกว่า

  • ไม่ต้องใช้กระดาษ
  • Interface เข้ากับระะ WMS
  • พนักงานเรียนรู้ได้ง่าย
  • มี KPI Report

Pick To Light คืออะไร ?

“Pick To Light” คือ “การหยิบตามไฟ” หลักการทำงานคือ นำอุปกรณ์ Pick Tag ไปติดตามชั้นวางสินค้า หรืออะไหล่แบบ 1:1 เมื่อมีการส่ง ข้อมูลเพื่อ จัดสินค้าจะมีสัญญาณไฟและจำนวนสินค้าที่ต้องการ แสดงขึ้น แล้วพนักงาน จะทำการหยิบตามสัญญาณไฟ ยกตัวอย่าง เช่นโรงงาน ประกอบรถ ซึ่งรถแต่ละรุ่นจะมีสูตรการ ประกอบรถที่แตกต่างกันไป เมื่อนำอุปกรณ์Pick Tag ไปติดตามชั้นที่เก็บอะไหล่ในคลัง สินค้าแบบ 1:1 แล้วข้อมูล ของรถ แต่ละรุ่นที่ต้องการประกอบจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ควบคุมเพื่อกระจายสัญญาณไปยัง Pick Tag ในตำแหน่ง ต่างๆพนักงานที่ ทำหน้าที่จัดเตรียมอะไหล่ เพื่อรอประกอบ ก็สามารถหยิบอะไหล่ตาม สัญญาณไฟได้ตรงกับชนิด และจำนวนที่ต้องการอย่างถูกต้องตามสูตร ประกอบรถ

ประโยชน์

– เพิ่มความรวดเร็วในการหยิบสินค้าได้ถึง 40 – 50 %
– ช่วยลดจำนวนพนักงานในการจัดสินค้า
– ช่วยลดเวลาในการจัดสินค้า
– ช่วยลดกระดาษในการจัดสินค้า ( ไม่ต้องใช้กระดาษในระบบ Pick To Light )
– ช่วยลดข้อผิดพลาด (Error) ในการทำงาน เช่น หยิบสินค้าผิดรายการ หรือ หยิบสินค้าเกินจำนวน
– ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยไม่ต้องมีประสบการณ์แต่อย่างใด
– ส่งสินค้าได้ทันต่อเวลามากขึ้น ( ทำให้เพิ่มยอดการสั่งสินค้า )
– สามารถรับรู้สถานะการจัดสินค้าในแต่ละ Order หรือ แต่ละสาขา ได้อย่าง Real Time
– สามารถสร้างความกระตือรือร้นให้กับพนักงานในการจัดสินค้า โดยระบบจะแสดงค่า KPI ของแต่ละ Zone ที่พนักงานรับผิดชอบ ขึ้นจอ Monitor
– สามารถทำให้ Stock ของสินค้าไม่ขาด โดยะบบจะแจ้งเตือนเมื่อสินค้าต่ำว่า Minimum หรือ Shortage ( ระบบจะตัด Stock ของสินค้าทุกครั้งที่การกดปุ่ม Confirm ในระบบ Pick To Light )
– มีความปลอดภัยในการจัดสินค้า โดยก่อนเริ่มทำงานพนักงานต้องทำการ Scan บัตรพนักงาน เพื่อมอบหมาย Zone ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดสินค้า ซึ่งถ้าหากมีของหาย Supervisor สามารถดูข้อมูลในระบบเพื่อตรวจสอบ ว่า Zone ใดที่มีของหาย และพนักงานคนใดรับผิดชอบ
– สามารถกระจายการจัดสินค้าในแต่ละ Zone ให้เท่ากัน โดยใช้ข้อมูลการจัดสินค้าของแต่ละ Zone ( Zone Report ) มาวิเคราะห์ เพื่อแบ่งคนในการทำงานแต่ละ Zone

ขั้นตอนการทำงาน

1. Import PO แต่ละสาขาที่จะต้องจัดส่ง
2. เตรียมจำนวนสินค้าที่จะจัด PO ต่อรอบ
3. โปรแกรมคำนวณจำนวนตะกร้าที่จะส่ง
4. พิมพ์ Stickerเพื่อติดบอกว่าตะกร้าไหนส่งสาขาไหน และมีรายการสินค้าอะไรบ้าง
5. Scan Barcode ตะกร้าที่จะทำการจัด
6. เมื่อหยิบสินค้าครบตามจำนวนในแต่ละช่องแล้วกดปุ่มยืนยันที่ AT505/L แล้วสัญญาณไฟแดงจะดับลง
7. AT510M แสดงสัญญาณไฟและเสียงขึ้นมาแล้วกดปุ่มยืนยันสัญญาณไฟและเสียงจะดับลง
8. ทำตามขั้นตอนข้อ 5-7 จนครบตามจำนวน PO
9. จัดส่งสินค้าตามที่ระบุไว้บน Sticker

ตัวอย่างเช่น​

คลังสินค้า ABC เมื่อมีลูกค้าสั่ง Order เข้ามาในระบบ พนักงานจะทำการปริ้น Label ของ Order ที่จะทำการจัด สินค้าและ Scan Order นั้นเข้าระบบ โดย Pick Tag จะแสดงไฟตามจำนวนสินค้าที่ต้องหยิบ จากนั้นพนักงานจะ ทำการหยิบสินค้า ตามไฟที่แสดงอยู่บน Pick Tag และกดปุ่ม Confirm จนครบตาม Order สำหรับ Pick To Light นี้สามารถจัดสินค้าตามการ Scan Order หรือ Sequence ของ Order ที่มีอยู่ในระบบได้เช่นกัน

Industry ที่ใช้ Pick-to-Light

– Warehouse & distribution center
– Machinery assembly plant
– Food wholesale delivery center
– Frozen food distribution center
– Chilled food retailing delivery center
– Book distribution center
– Cosmetic delivery center
– Drug center

Site Reference

– 7-11 chain store DC.(Retail Support International, Uni-President Cold-Chain Corp., Retail Support Taiwan Corp.).
– Cosmed chain store DC.
– Nissan Motor Co., Ltd.
– Mary Kay Cosmetics (Taiwan), Inc. ,Nu-skin
– Home & Garden Party. Uni-President Cold. 
– Boehringer Ingelheim Taiwan(Pharmaceutical company).
– Life International Co., Ltd (Convenience chain store DC).
– Rock Records Co., Ltd, Universal Music Ltd. (Music record company)
– Synnex Technology International Corp., Arcoa Taiwan (Telecommuni-cation Chain DC.)
– Chiao Tai Logistics Corp.
– Quanta Computer Inc., Wistron Corp., LEO System, Inc. , Ambit Micro-systems Corp., 
Compal Electronics, Inc.,
– Giga-Byte Tech-nology Co.,Ltd. , ASUS Tek Computer Inc.

AT700 Series - Picking Tag

TCP/IP Controller