LG 86BH5C

หลายหน้าจอ แบ่ง 4 หน้าจอ PBP ในแนวนอนหรือแนวตั้ง คุณสมบัติ Picture-by-Picture (PBP) ช่วยให้คุณสามารถแบ่งหน้าจอออกเป็นสี่ส่วนในแนวนอนหรือแนวตั้ง และสามารถจัดการเนื้อหา 58: 9 ด้วยเครื่องมือแก้ไขสื่อ LG SuperSign คุณสามารถแก้ไขรูปภาพหรือคลิปวิดีโอของเนื้อหาต้นฉบับโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ

SKU: LG 86BH5C Categories: ,