• Home
  • Blog
  • News
  • IoT กลยุทธ์ที่สำคัญในปี 2020 ของธุรกิจค้าปลีก

IoT กลยุทธ์ที่สำคัญในปี 2020 ของธุรกิจค้าปลีก

          จากรายงานการตลาดคาดการณ์ว่าในปี 2020 จะมีการใช้เทคโนโลยี IoT ในการตลาดค้าปลีกทั่วโลกสูงถึง 35.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีนี้เข้าไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมการค้าปลีกมากขึ้น รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้า เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

          และนี่คือวิธีการบางส่วนในการเริ่มนำ IoT เข้ามาใช้ในธุรกิจค้าปลีกในปี 2020

 

          สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

          ธุรกิจค้าปลีกนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาช่วยในการให้ลูกค้าสามารถจ่ายเงินได้ด้วยตนเอง และการทำ Digital Signage (ป้ายโฆษณาดิจิตอล) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งเข้ามาช่วยธุรกิจค้าปลีกในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและทำให้เกิดข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โซลูชั่น IoT จึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในธุรกิจค้าปลีกได้อย่างมาก ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพและการจัดเก็บข้อมูล

          การใช้ IoT ในธุรกิจค้าปลีกในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วย IoT Sensors ที่เชื่อมต่อกับแผงควบคุม เพื่อช่วยให้ร้านค้าปลีกจัดเก็บ Feedback ของลูกค้าได้ทันทีหลังจากที่ลูกค้าทำการซื้อของไปแล้ว ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าแบบ Real Time เหล่านี้ สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

 

          เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ Supply Chain 

          ร้านค้าปลีกใช้เซนเซอร์ในการตรวจสอบสินค้าทุกขั้นตอนใน Supply Chain โดยการใช้ RFID และ GPS เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำและถูกต้องมากขึ้น ช่วยในระบบการติดตาม จึงทำให้คุณรู้ข้อมูล เช่น สถานที่ อุณหภูมิ ความชื้น และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นข้อมูลเชิงลึกสำหรับการควบคุมคุณภาพ

          ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น การจัดส่งวัตถุดิบที่ตรงเวลา และ การจัดส่งอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบ ที่มาจากการติดตาม ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงการขนส่งและลดความเสียหายของวัตถุดิบที่เกิดขึ้นอีกด้วย

 

          การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร

          ร้านค้าปลีกในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีการนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาช่วยในการควบคุมอุณหภูมิในห้องจัดเก็บ เพราะการสูญเสียกำไรหลักในธุรกิจนี้คือสินค้าเน่าเสีย แต่ด้วยโซลูชั่น IoT จะช่วยลดการเน่าเสียของสินค้าได้จำนวนมาก เนื่องจาก IoT เข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารได้อย่างถูกต้อง โดยการควบคุมอุณหภูมิห้องที่ใช้จัดเก็บสินค้า จึงสามารถป้องกันและลดจำนวนการเน่าเสียของสินค้าด้วยข้อมูล Real time จากการใช้เทคโนโลยีนี้

 

          การติดตามควบคุมสินค้า

          อุปกรณ์ IoT สามารถติดตามตระกร้าสินค้าที่หายไปได้ เมื่อใช้เซนเซอร์กับสินค้าเหล่านั้น โดยสามารถติดตามที่อยู่ Update สถานะ และแจ้งเตือนหากพื้นที่ในการจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง โดยสินค้าที่ถูกติดตามโดยอุปกรณ์ IoT สามารถใช้งานได้ทั้งในอาคารและกลางแจ้ง และยังสามารถใช้ได้นานโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่

 

ข้อมูลจาก : https://www.enterprisetalk.com