Riverplus Annual Seminar 2013

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาประจำปี 2556

บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด จัดงานสัมมนาประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา ณ. ศูนย์ประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  โดยนายชลไกร  สิงห์ประเสริฐ กรรมการบริษัท กล่าวถึง นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมายของบริษัทในปี 2556 พร้อมทั้งสรุปรายละเอียดผลงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงให้ข้อคิดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อให้พนักงานได้นำไปปรับใช้ให้เกิดผลที่ดีในอนาคตต่อไป