ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Riverplus 2014

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ที่ผ่านมา บริษัทริเวอร์พลัส ได้จัดสัมมนา ประจำปี  ณ . โรงแรมพัก พิง อิง ทาง บูติค งามวงศ์วาน  โดยนายชลไกร  สิงห์ประเสริฐ กรรมการบริษัท กล่าวถึง นโยบาย  วิสัยทัศน์  เป้าหมายของบริษัทในปี 2558  ผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมให้ข้อคิดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อให้พนักงานได้นำไปปรับใช้ให้เกิดผลที่ดีในอนาคตต่อไป รวมไปถึงการมอบโล่รางวัล ,เงินรางวัลให้กับพนักงานดีเด่น และภายในงานนี้ได้เชิญวิทยากร อาจารย์ชาติชาย มะโนดี มาช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน  ร่วมไปถึง ผู้บริหารกับ พนักงาน  และแนะนำวิธีการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีให้กับทุกคนที่มาร่วมกิจกกรรม ทั้งนี้ก็ได้รับความบันเทิงกันทั่วหน้า
rvp_seminar2014