• Home
  • Blog
  • News
  • หุ่นยนต์ + AI กับเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิตในอนาคต

หุ่นยนต์ + AI กับเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิตในอนาคต

          ปัจจุบันนี้ทุกอุตสาหกรรมเริ่มมีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ในทุกขั้นตอนการผลิต โดยในปี 2018 มีการลงทุนในการใช้เทคโนโลยีนี้ถึง 16.5 ล้านเหรียญ และตัวเลขกำลังจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

          หุ่นยนต์ในปัจจุบันนี้ไม่ได้ออกแบบการสร้างมาจากอดีต ที่ยังไม่สามารถเคลื่อนไหวและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตได้ แต่ในตอนนี้พวกเขาดูเหมือนจะมีความคิดและมีจิตใจเป็นของตัวเอง

          หุ่นยนต์ที่ทันสมัยขับเคลื่อนด้วย AI และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย ทำให้ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ประกอบการกำลังนำหุ่นยนต์มาใช้งานในส่วนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

 

      AI และการทำงานร่วมกันกับหุ่นยนต์

          AI กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนทำให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมในกระบวนการผลิต หุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกันได้ หรือในบางครั้งเราเรียกว่า “Cobots” ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานร่วมกันกับคน หรือเข้ามาแทนที่คน โดยหุ่นยนต์เหล่านี้ ส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้งานเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการขนส่งและแจ้งข้อมูลแบบ Real Time ให้กับผู้ควบคุม

          โดยทั่วไปแล้วหุ่นยนต์ประเภทนี้ต้องการคนควบคุมเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ในบางกรณีที่มีการใช้เทคโนโลยี AI และระบบ Vision เข้ามาช่วยนำทางในพื้นที่โรงงาน หุ่นยนต์จึงสามารถทำงานได้อัตโนมัติด้วยตัวเอง และอาจไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คนอีกเลย

          นวัตกรรม AI เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประหยัดค่าจ่ายในส่วนของการทำงานของหุ่นยนต์ได้ เช่น การคาดคะเนอัตราการเสื่อมของเครื่องจักร เมื่อ AI สามารถประมวลผลและตอบสนองได้อย่างชาญฉลาด ทำให้หุ่นยนต์ได้รับการซ่อมแซม บำรุงการรักษาก่อนจะเกิดความเสียหายอย่างหนัก และไม่ต้องขยายเวลาการหยุดทำงาน

 

          ลดความเสี่ยงจากอันตราย

          หุ่นยนต์สามารถทำงานกับสภาพแวดล้อมที่มีความอันตราย และการจัดการกับวัสดุที่เป็นอันตรายกับคนได้ หุ่นยนต์สามารถทำให้คนปลอดภัยในการทำงานในสภาวะพื้นที่ที่มีสารก่อมะเร็งได้ ซิลิกาหรือฝุ่นหินที่ถูกทำลายในพื้นที่ชุมชนโดยกระบวนการผลิต

          เช่น  การระเบิดอัตโนมัติ ที่ใช้หุ่นยนต์ในการเข้าไปทำความสะอาด ตกแต่งในพื้นที่นั้นๆ เพื่อป้องกันคนงานให้ปลอดภัยจากการสูดดมสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อพวกเขาได้ 

          หุ่นยนต์สามารถเข้ามาช่วยงานที่ซ้ำซ้อน หรือการทำงานที่มีความยากลำบาก หรือทำงานอยู่ในรูปแบบผิดท่าของคนได้ ในขณะที่คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าเหตุการณ์ที่ร้ายแรงของพวกเขาคือการบาดเจ็บในการทำงานที่เคลื่อนไหวซ้ำๆ หรือท่าทางการทำงานที่ทำให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บรุนแรง แต่งานที่ต้องใช้กำลังน้อยๆ เช่น การโค้งงอเพื่อหยิบกล่องที่ถูกส่งมา หรือการหมุนสกรูหรือชิ้นส่วนก็ส่งผลทำให้เกิดการบาดเจ็บทางข้อต่อ และกล้ามเนื้อได้เช่นกัน ซึ่งหุ่นยนต์สามารถช่วยพวกเขาให้ปลอดภัยจากอาการเหล่านี้ได้

          หุ่นยนต์เหล่านี้สามารถช่วยให้ตัวเองปลอดภัยจากอันตรายเหล่านี้ได้ โดยบอทเหล่านี้จะติดตั้งเซนเซอร์ ที่คอยติดตามและบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานที่สำคัญ หากมีตัวแปรหรือปัจจัยบางอย่างเกินขีดจำกัดหรืออยู่ในค่าอันตราย อุณหภูมิและความดันที่สูงเกินไป หรือสารเคมีที่มีความเข้มระดับสูง หุ่นยนต์จะหยุดการทำงานทันทีและแจ้งผู้ควบคุม ในขณะที่คนงานจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาเหมือนกับหุ่นยนต์ และอาจทำให้คนเกิดอันตรายหลังจากเลิกงานได้

          ซึ่งในขณะเดียวกันเซนเซอร์อาจไม่ได้ช่วยให้หุ่นยนต์ให้ปลอดภัยได้เสมอไป หากเกิดอันตรายและความเสียหายรุนแรงของเครื่องจักร แม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด การซ่อมแซมหุ่นยนต์ก็มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการสูญเสียชีวิตของมนุษย์

 

          ทำงานได้ตลอดเวลา และอยู่ในโหมด “ดับไฟ” 

          โรงงานดับไฟ คือพื้นที่ที่ไม่จำเป็นต้องมีคนอยู่ในกระบวนการผลิต ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจยังต้องใช้เวลาอีกหลายปี แม้ในตอนนี้โรงงานส่วนใหญ่ใช้ระบบอัตโนมัติแล้ว คนงานก็ยังมีความจำเป็นที่จะทำให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์

          อย่างไรก็ตาม งานที่มีความเฉพาะเจาะจงและบางส่วนของขั้นตอนการผลิตสามารถทำเป็นระบบอัตโนมัติได้ทั้งหมด โรงงานบางแห่งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าไม่มีคนอยู่ ตัวอย่างเช่น การผลิตที่ใช้หุ่นยนต์ร่วมกับคน โดยใช้คนเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนสุดท้ายช่วงกลางวัน แต่ในตอนกลางคืน หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ในโหมดปิดไฟ เพื่อเตรียมการไว้ให้คนมาทำงานต่อในเช้าวันรุ่งขึ้น

          โรงงานดับไฟแบบเต็มรูปแบบอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ แต่ขั้นตอนการผลิตในบางส่วนที่หุ่นยนต์สามารถทำงานตลอดเวลา 24/7 ซึ่งทำให้โรงงานมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม หุ่นยนต์สามารถทำงานให้เสร็จได้แม้ไม่คนควบคุมอยู่ในโรงงานก็ตาม  

 

          หุ่นยนต์คือการผลิตในอนาคต

          ปรัชญาใหม่ของหุ่นยนต์ ความก้าวหน้าของ AI การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย และเทคโนโลยีต่างๆ คือการออกแบบหุ่นยนต์ ในโรงงานที่ทันสมัย Cobot จะทำงานร่วมกับคนหรือทำงานแทนที่คนได้ในขั้นตอนการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยี AI จะทำให้หุ่นยนต์สามารถยืดหยุ่นและปรับตัวได้มากขึ้น สามารถทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ได้โดยไม่มีคนทำงานก็ตาม

          ในอนาคตข้างหน้า หุ่นยนต์จะทำงานร่วมกับมนุษย์ในขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น ให้ทุกขั้นตอนมีความปลอดภัยมากขึ้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะนำเทคโนโลยีเข้ามามาปรับใช้งานกับธุรกิจคุณได้อย่างไร