Seada G4K : Video Wall Controller & Video Wall Solution

Seada G4K

Seada G4K : Video Wall Controller คือ เครื่องเล่นวิดีโอวอลล์ที่รับสัญญาณจากแหล่ง Input เช่น , HDMI, DVI, Display Port และทำการส่งสัญญาณไปยังจอ ในรูปแบบ 1×2, 2×1 และ 2×2 เปรียบเสมือนการทำให้จอหลายๆจอนั้นรวมภาพจนกลายเป็นจอใหญ่จอเดียว สามารถรับสัญญาณ Input ได้สูงถึง 3840×2160 (4K)

Seada G4K 2

Seada เป็นเครื่องเล่นวิดีโอวอลล์จากประเทศอังกฤษ มี Software set Video Wall เฉพาะตัว สามารถต่อจอได้มากถึง 60×60 จอ ซึ่งแต่ละจอยังสามารถให้ความละเอียดในระดับ Full HD (1920×1080) และยังสามารถหมุนจอได้ทั้งแบบ 90°, 180°, 270° และ 360° องศา ได้อย่างอิสระ เหมาะกับงานที่ต้องการนำจอภาพมาต่อกันในทุกรูปแบบ อีกทั้งยังกินไฟต่ำ และยังรองรับการทำงานแบบ 24/7 สามารถเปิดใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

สนใจสินค้าหรือมี Solution เกี่ยวกับการทำ Video Wall สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการตลาด 095-372-2788 / [email protected]