อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Serial to Ethernet ที่ทำให้อุปกรณ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้โปรโตคอลในการสื่อสารแบบ RS-232, RS-485 และ RS-422 สามารถสื่อสารผ่านเครือข่าย Internet แบบ TCP/IP และ UDP ได้ทันที มี Interface ในการเชื่อมต่อทั้งในแบบ Lan และ Wifi เพิ่มความสามารถในการสื่อสารที่สะดวกขึ้น และตรงตามต้องการของผู้ใช้

Application Connectivity

TCP Server Mode

เป็นตัวกลางการเชื่อมต่อระหว่าง PLC Serial Interface กับ Computer ผ่าน Ethernet Network โดย Serial Device Server ทำหน้าที่เป็น TCP Server รอรับการเชื่อมต่อจาก Computer ที่ทำหน้าที่เป็น TCP Client ซึ่งจะทำการเชื่อมต่อมาที่ Network IP ของ Serial Device Server เมื่อการเชื่อมต่อเริ่มขึ้น Data ที่ส่งมาจาก Computer ผ่าน Ethernet จะถูกแปลงเป็น Serial และส่งไปที่ PLC อุปกรณ์ทั้ง 2 ฝั่งสามารถรับและส่ง Data ถึงกันได้ทั้ง 2 ทาง 

TCP Client Mode

เป็นตัวกลางการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Serial เช่น Card Reader กับ Computer ผ่าน Ethernet Network โดย Serial Device Server ทำหน้าที่เป็น TCP Client เชื่อมต่อไปที่ Host Computer ที่ทำหน้าที่เป็น TCP Server  เมื่อการเชื่อมต่อเริ่มขึ้น Data ที่ส่งมาจาก Card Reader ผ่าน Serial จะถูกแปลงเป็น TCP/IP และส่งเข้า IP ของ Computer  อุปกรณ์ทั้ง 2 ฝั่งสามารถรับและส่ง Data ถึงกันได้ทั้ง 2 ทาง

Tunneling Mode

ขยายระยะทางในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ Serial โดยเปลี่ยนเป็น Ethernet ( ระยะสาย LAN สูงสุด 100 เมตร) โดยอุปกรณ์ Serial 2 ตัว เชื่อมต่อเข้ากับ Serial Device Server ทั้ง 2 ฝั่ง และระหว่าง Serial Device Server ทั้ง 2 ตัวเชื่อมต่อกันผ่าน LAN Ethernet โดยที่ Serial Device Server ฝั่งหนึ่งทำหน้าที่เป็น TCP Server และอีกฝั่งหนึ่งเป็น TCP Client ทำการเชื่อมต่อไปที่ IP ของ Serial Device Server ฝั่งที่เป็น Server เมื่อการเชื่อมต่อเริ่มขึ้น อุปกรณ์ Serial ทั้ง 2 ฝั่งจะสามารถรับส่งข้อมูลกันได้

Close Menu
×
×

Cart