• Home
 • Blog
 • Uncategorized
 • พาส่องธุรกิจเพื่อนบ้าน! 4 เทคโนโลยีที่สิงคโปร์นำมาใช้ในโลจิสติกส์ เพิ่มขีดความความสามารถการผลิตและขนส่ง

พาส่องธุรกิจเพื่อนบ้าน! 4 เทคโนโลยีที่สิงคโปร์นำมาใช้ในโลจิสติกส์ เพิ่มขีดความความสามารถการผลิตและขนส่ง

        โอกาสที่น่าสนใจด้านตลาดโลจิสติกส์ของสิงคโปร์

        สิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าที่เชื่อมต่อท่าเรือระหว่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มมูลค่า (value-added) ของการให้บริการ เช่น การให้บริการครบวงจรหรือบริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์ (Contract Logistics) ตั้งเเต่ต้นทางถึงปลายทาง ซึ่งครอบคลุมเรื่องการบริหารคลังสินค้าเเละการจัดส่งสินค้าระยะใกล้ไปถึงผู้รับในท้องถิ่นด้วย โดยท่าเรือทั้ง 5 เเห่งในสิงคโปร์เชื่อมต่อกับท่าเรือมากกว่า 600 เเห่งใน 123 ประเทศเเละท่าอากาศยานชางงีเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจำนวน 3 ล้านตันต่อปีอีกทั้งเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วย

        เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 หน่วยงาน Enterprise Singapore ภายใต้กระทรวงการค้าเเละอุตสาหกรรมสิงคโปร์ ได้เผยเเพร่คู่มือการวางเเผนความต่อเนื่องทางธุรกิจพร้อมมาตรการเตรียมความพร้อมในช่วงการเเพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อเป็นเเนวทางช่วยเหลือธุรกิจโลจิสติกส์ในการดำเนินธุรกิจ เเละการจัดทำข้อมูลการดำเนินงานของภาครัฐเเละเอกชนในสิงคโปร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเเละเพิ่มขีดความสามารถของสิงคโปร์ในห่วงโซ่อุปทานโลก

 

        การพัฒนานวัตกรรมเเละการเพิ่มขีดความสามารถของสิงคโปร์

 1. DHL Asia Pacific Innovation Centre (APIC) พื้นที่ออกเเบบความคิดด้านนวัตกรรมเเละโลจิสติกส์ เช่น เเว่นตาอัจฉริยะสำหรับคลังสินค้า อากาศยานไร้คนขับจัดส่งสินค้านช่วงเวลาวิกฤตเเละยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยีตรวจจับสัญญาณประเภท machine-to-machine (M2M) ซึ่งสามารถส่งข้อมูลระหว่างยานพาหนะได้เเละเพิ่มระยะเวลาทำงานของยานพาหนะขึ้น30% นอกจากนี้คลังสินค้า DHL Advanced Regional Center (ARC) ใช้ระบบอัตโนมัติเเละหุ่นยนต์ชั้นสูงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายเเละจัดเก็บสินค้าจากสถานที่ 72,000 เเห่ง ซึ่งกระจายอยู่ใน 26 ชั้นรวมถึงสร้างตัวเเบบอนาคตของคลังสินค้าที่มีพื้นที่จำกัด
 2. Networked Trade platform (NTP) เเพลตฟอร์มให้บริการเเบบรบวงจรภายใต้การดำเนินของหน่วยงานภาครัฐหลายเเห่งของสิงคโปร์ เช่น กระทรวงการค้าเเละอุตสาหกรรมสิงคโปร์ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ กรมศุลกากร เเละกระทรวงการคลัง เพื่อทดเเทนเเอปพลิเคชั่นด้านการค้า TradeNet เเละเเอปพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อชุมชนการค้าเเละโลจิสติกส์ TradeXchange โดยมุ่งเป้าจะสร้างระบบนิเวศข้อมูลการค้าซึ่งจะวางรากฐานให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการค้า การเงิน เเละห่วงโซ่อุปทานชั้นนำของโลก
 3. SATS ผู้ให้บริการการเชื่อมต่อทั้งภาคพื้นดนเเละทางอากาศอย่างครบวงจร ครอบคลุมท่าอากาศยาน 47 เเห่ง ใน 14 ประเทศ รวมถึงการขนส่งทางอากาศ การบริการผู้โดนสาร บริการจัดเลี้ยงระยะไกล เเละการจัดการศูนย์ล่องเรือ เช่น
  1. SATS eCommerce AirHub: ระบบ eCommerce บนอากาศยาน ซึ่งสามารถประมวลถุงไปรษณีย์ได้มากถึง 1,800 ถุงต่อชั่วโมงซึ่งมากกว่าระบบ manual ถึง 3 เท่า
  2. 2) SATS Technology Innovation Centre ([email protected]): การปรับใช้หุ่นยนต์เเละระบบอัตโนมัติ เช่น พาหนะนำทางอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicles – AGV) เเละเครื่องคัดเเยกช้อนส้อมอัตโนมัติ
  3. SATS Coolport
 4. PSA Corporation กิจการท่าเรือของสิงคโปร์ (ในเครือ Temasek) ที่ทำรายได้มหาศาลเเก่สิงคโปร์เน้นนวัตกรรม ได้เเก่
  1. PSA Living Lab พื้นที่สำหรับบริษัทด้านเทคโนโลยีเเละสตาร์ทอัพในการพัฒนาระบบเเนวคิดเเละระบบทดสอบเเบบบูรณาการในสภาพเเวดล้อมจริงที่ท่าเรือ Pasir Panjang โครงการสำคัญคือระบบพาหนะนำทางอัตโนมัติ
  2. โครงการ PSA unboXed incubator programme ภายใต้กองทุน UnboXed Corporate Venture Fund มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบริษัทสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นให้คิดค้นนวัตกรรมเเละกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในด้านเทคโนโลยีท่าเรือ โลจิสติกส์ การค้า เเละเทคโนโลยีทางการเงิน

 

        แม้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญในภูมิภาคของหลายๆประเทศ แต่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบที่สามารถเป็นทั้ง Transshipment และ Manufacturer Base ซึ่งไทยเป็นทางประเทศที่นำเข้าส่งออกและเป็นฐานการผลิต นอกจากนี้ความสำเร็จในการเจรจาข้อตกลง RCEP ช่วยเพิ่มโอกาสการค้าไทยในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียน ซึ่งไทยมีศักยภาพเพียงพอด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการกระจายสินค้าเป็นอย่างมากทั้งทางเรือและอากาศ ผู้ประกอบการไทยควรศึกษานวัตกรรมเเละการเพิ่มขีดความสามารถด้วยนวัตกรรมของสิงคโปร์ในการมาปรับใช้โดยการนำเทคโนโลยีทันสมัย เช่น ระบบ eCommerce ประมวลถุงไปรษณีย์บนอากาศยาน เพื่อลดต้นทุนเเเละเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลจาก : https://globthailand.com/singapore-270821/