• Home
  • Blog
  • Event
  • Technical So Chill ตอนที่ 1 : ความรู้เบื้องต้น ของ Embedded PC

Technical So Chill ตอนที่ 1 : ความรู้เบื้องต้น ของ Embedded PC

Fanless computer คอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการทำงานในกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยรูปลักษณ์ที่แปลกตาผิดไปจากคอมพิวเตอร์แบบเดิมๆ ทำให้ผู้ใช้งานหลายๆท่านเกิดความสงสัยในตัวของผลิตภัณฑ์ วันนี้รายการ Technical So chill จึงนำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Fanless computer มานำเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จัก และเข้าใจผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มากขึ้น