• Home
  • Blog
  • Logistic
  • Update! New Product Electronic Paper สำหรับ Warehouse สมัยใหม่

Update! New Product Electronic Paper สำหรับ Warehouse สมัยใหม่

graph
AT703-2w-EPD ใช้การแสดงผลแบบ EPD ทำให้อ่านสบายตาเหมือนการอ่านกระดาษ ซึ่งไม่ทำให้แสบตาเหมือนกับพวกจอ LCD ทั่วๆ ไป ซึ่งเหมาะสำหรับโรงงานการผลิต และมีความถูกต้องในการหยิบสินค้ามากขึ้น มันสามารถใช้ในการแสดงภาพของสิ่งที่จะหยิบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพกราฟที่ซับซ้อน , สินค้าที่อยู่ภายในหีบห่อ เป็นต้น และมันสามารถนำมาใช้แทนฉลากบนชั้นวางได้อีกด้วย พนักงานคลังสินค้าสามารถจัดการการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของรายการได้ง่ายและรวดเร็ว อีกยังพยายามลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ป้ายชื่อใหม่อีกครั้ง. สัญลักษณ์บาร์โค้ดที่แสดงบนจอแสดงผล สามารถอ่านได้โดยเครื่องสแกนเนอร์. ด้วยบัพเฟอร์ที่มีหลายๆ รูปแบบในอุปกรณ์ AT703-2W-EPD สามารถเก็บภาพ/กราฟิก ไว้หลายๆ แบบเพื่อให้สามารถควบคุมแท็กหนึ่งในหลายๆ ตำแหน่งให้ไปพร้อมการแยกแยะกระบวกการเลือกและการยืนยันให้มีความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นด้วยภาพมากกว่าตัวเลข !
dps 01
คุณสมบัติพิเศษ

– ใช้เทคโนโลยีในการแสดงผลแบบ EPD , E-Peper ทำให้มีมุมมองที่กว้าง อีกทั้งยังสบายตาในการอ่านอีกด้วย
– ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย
– สามารถอ่านบาร์โค้ดที่มีกราฟแสดงผลได้
– สามารถจัดการคลังสินค้าได้ง่ายสำหรับการปรับตำแหน่งของงาน และลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ฉลากใหม่อีกครั้ง
– อนุญาติให้เก็บภาพกราฟิกไว้ล่วงหน้าเพื่อนำเสนอหนึ่งแท็กเพื่อการควบคุมหลายตำแหน่ง
– แยกแยะสินค้าได้ง่ายผ่านทางภาพกราฟิกสินค้าจริงที่มีอยู่
– มีปุ่มเรืองแสง 2 ปุ่ม ขึ้น/ลง ในการทำงาน
– มี 2 หน้าจอในการแสดงแยกออกจากกัน โดยจอแรกแสดงรายการข้อมูล ส่วนจอถัดมาแสดงตำแหน่งตัวเลข 3 หลัก
– มีปุ่มยืนยันที่สามารถเปลี่ยนสีได้ถึง 6 สี
– ปุ่มกดได้ถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทานสามารถกดได้มากถึง 20 ล้านครั้ง
– สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ของ pick-to-Light อื่นๆ ได้