วีดีโอวอลล์คืออะไร?

Video Wall คือการนำจอแสดงภาพหลายๆ จอ มาเรียงต่อกันเป็นแผง เพื่อให้ได้จอแสดงภาพที่มีขนาดใหญ่ตามต้องการ

คุณเคยสงสัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่?

หน้าจอแต่ละหน้า เชื่อมต่อกันเป็นจอเดียวได้อย่างไร?

คุณจะควบคุมสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอได้หรือไม่?

และคุณจะนำเนื้อหาของคุณไปแสดงบนหน้าจอได้อย่างไร?

ส่วนประกอบพื้นฐานของวีดีโอวอลล์

  • Display
  • Controller
  • Software Control

Display

การทำวีดีโอวอลล์สามารถใช้จอแสดงผลได้หลากหลาย เช่น จอ LCD/LED TV, LCD/LED monitor, dot LED display, projector, projection cubes เป็นต้น

จอแสดงผลแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อจำกัด แตกต่างกันในแง่ของความละเอียด, ความสว่าง, ระยะขอบจอ, ความน่าเชื่อถือ และค่าใช้จ่าย

นำมาติดตั้งเรียงต่อกัน เป็นแผง wall ตามขนาดที่ต้องการ และเชื่อมต่อเข้ากับ Controller ด้วยพอร์ตรับสัญญาณภาพของแต่ละจอ

เพื่อทำหน้าที่แสดงผลตามที่ Controller กำหนด

Controller

เครื่องเชื่อมโยงจอแสดงผล และควบคุมการแสดงเนื้อหา มีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่

Wall Display​

จอแสดงผลที่ Built-in Controller เข้ามาในจอ ขอบจอบาง เท่ากันทุกด้าน รองรับการทำ wall ได้สูงสุด 255 จอ เหมาะกับงาน โฆษณา, ประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลองค์กร

Multi input Controller

มีหลายพอร์ต input และ output สามารถนำ input ทุก source ขึ้นแสดงพร้อมกันได้ สามารถแสดงผลแบบรวมจอ แยกจอ หรือคร่อมระหว่างจอได้อย่างอิสระ มี Software ควบคุมการแสดงผล รองรับ Source IP Streaming

Wall Box

กล่องรวมจอ รองรับการทำงานร่วมกับจอ LCD, DLP, LED รวมถึง Projector รองรับ 1 input source ที่ Resolution สูงสุดถึง 4K มี Output 4 พอร์ต แสดงผลได้สูงสุดที่ Resolution 1920x1200 @60 Hz ทุกพอร์ต

Windows base Controller

เปิด Application, Web, video, รูปภาพ, PDF จากตัว controller ได้เลย มีพอร์ต Input รองรับ source ภายนอก สามารถเปิดไฟล์, Application หรือ input source ขึ้นแสดงพร้อมกันได้ สามารถแสดงผลแบบรวมจอ แยกจอ หรือคร่อมระหว่างจอได้อย่างอิสระ มี Software ควบคุมการแสดงผล รองรับ Source IP Streaming​

Software Control

ซอฟต์แวร์ควบคุม Controller มาพร้อมกับผลิตภันฑ์ สามารถควบคุมการแสดงเนื้อหาและจัดวาง Layout บนหน้าจอแสดงผลได้ง่ายด้วยวิธี Drag and drop
สร้างและบันทึก Layout เพื่อนำมาเรียกใช้ในภายหลังได้  ทำงานผ่าน Network IP

CONTACT US:  TEL. 0-2835-3539  I  Email. sales@riverplus.com