Vision System in Factory

Vision System
ระบบ Smart camera เป็นนวัฒกรรมใหม่ของ Machine vision ภายในโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่ตรวจสอบด้วย PC-based ในการจัดการระบบโดยอัตโนมัติ ในช่วงแรก กล้องอัฉะริยะ มีความจำกัดในเรื่องการแสดงภาพและถูกในไปใช้งานในเรื่องพื้นฐานเช่น การอ่านbarcode เป็นต้น แต่เมื่อเทคโนโลยีนั้นได้พัฒนามากขึ้น Smart camera ปัจจุบันมีการจัดการให้มีความสามารถที่มากขึ้นและ มีการแข่งขันกับระบบ PC-based มีข้อแตกต่างกัน ระหว่าง PC-based กับ ระบบ Smart camera และทางผู้ผลิตต้องการจะเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย เพื่อง่ายในการเลือกใช้ได้ตามความต้องการ การออกแบบที่แตกต่าง ความสามารถ และค่าใช้จ่าย ระหว่าง PCs และ Smart camera อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นรุ่นหรือยี่ห้อ ที่มากมายแล้ว ยังมีเรื่องที่จะช่วยในการตัดสินใจที่ง่ายมากขึ้นอีกด้วย

Smart camera
Smart camera โดยทั่วไปแล้วมีราคาถูกและประหยัดกว่า PC-Based ง่ายในการใช้งานและผสมผสานกับการใช้งานที่เกี่ยวกับงานควบคุมอัตโนมัติที่ใช้อย่างเจาะจง ไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการออกแบบเมื่อเทียบกับระบบPC Smart cameraมีขนาดที่กระชับและมีส่วนประกอบอยู่สองสามสิ่ง ตั่งแต่จำนวนชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเล็กๆ และมีอุณหภูมิต่ำ การดูแลรักษาที่ราคาถูก ในทางเดียวกันซอฟแวร์โปรแกรมที่ใช้ก็ง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการจัดการที่สูงในการใช้งานกับ ระบบ Smart camera เมื่อดูถึงการออกแบบ โดยทั่วไป Smart camera มีความสามารถในการประมวลผลที่ด้อยกว่า ระบบPC-based มีข้อจำกัดทั้งระยะและมีหลายข้อกำหนดที่ตัวกล้อง Smart camera ยังคงจำกัดอยู่ ตั่งแต่เรื่องความยากในการจัดการการแก้ปัญหาหลายอย่างที่หลากหลาย หรือ การทำงานที่อยู่นอกเหนือสโคปที่เคยมี บางครั้งจึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนกล้องที่มีอยู่ในงานที่มีสโคปมากขึ้นทำให้เสียเงินและเวลา เเต่ Smart camera ก็ยังเป็นที่นิยมเพราะเนื่องจากปัจจุบันความสามารถของกล้องนั้นได้มีการพัฒนา ให้มีคุณภาพสูงเเละรองรับการทำงานต่างๆได้อย่างดี


Figure 1 : Smart camera component.

PC-based
ระบบ PC-based โดยทั่วไปใช้กับการประมวลผลที่มีมากและคุณภาพการทำงานที่รวดเร็ว ด้วยการใช้งานที่หลากหลายของPC นั้นทำให้นำมาใช้งานในหัวข้อที่กว้างมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น สินค้าในไลน์การผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเทียบตามช่วงเวลา บางครั้งมีการตรวจวัดเป็นรายเดือน การคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆอาจทำให้ไม่สามาถตรวจสอบกำลังการผลิตได้ แต่ การใช้ PC-based สามารถตรวจพบและกำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ ข้อแตกต่างกับSmart camera PC ส่วนใหญ่สามารถอัฟเกรดและสลับสับเปลี่ยนส่วนประกอบต่างๆอย่างสะดวกสะบาย ความสามารถที่หลากหลายของ ระบบ PC ทำให้ปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม ดังเช่นเมื่อมีงานที่มีข้อจำกัดทางการติดตั้งอุปกรณ์ ที่พิเศษ หรือแบบปกติก็สามารถรองรับได้ สำหรับกรณีผู้ใช้งานPC-based เบื่องต้นในงานตรวจสอบและงานวัดขนาดส่วนประกอบในไลน์การผลิต หน้าที่ของPC-based นั้นสามารถนำไปสั่งการทำงานของเครื่องจักรที่มีติดตั้งให้ไปหยิบสินค้าที่มีข้อบกพร่องออกไปได้ PC ในตัวมันเองของการนำภาพไปประมวลผลหรือนำไปจัดการ ก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายในการต่อพวงที่จำเป็นกับ Frame grabbing ข้อมูลที่ส่ง แสง และพื้นที่เก็บข้อมูลเล็กๆ รูปแบบหลากหลายอาจจะทำให้ดูใหญ่และเทอะทะ และส่วนใหญ่ไปใช้สำหรับส่วนประกอบต่างๆของระบบ การผสมผสานกันระหว่างระบบโครงข่ายในกระบวนการผลิต หรือ การใช้งานระบบVisionที่มีอยู่เป็นสิ่งที่ท้ายทาย และอาจจะต้องใช้ความรู้พิเศษทางคอมพิวเตอร์ในการติดตั้ง.

pc based1
Figure 2 : PC-based vision component.