Indoor Air Quality
Solution
เพราะอากาศภายในอาคาร
มีมลพิษมากกว่าภายนอกหลายเท่าตัว!

90%

ของคนในเมืองใช้ชีวิตอยู่ภายในอาคาร

30%

ของอาคารทั่วโลก อาจมีมลพิษสูงกว่าภายนอกอาคารถึง 100 เท่า

2-5X

ของมลพิษทางอากาศภายในอาคารมีปัญหามากกว่าภายนอก

โรคทางเดินหายใจ
อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
เพราะมนุษย์ต้องหายใจเอาอากาศเข้าร่างกายประมาณ 18 กิโลกรัม/วัน ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าอาหารและน้ำดื่มที่เราบริโภคในแต่ละวันถึง 15 เท่า

“อากาศ” จึงเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตอยู่ของมนุษย์

ซึ่งจากปริมาณฝุ่นละอองในปัจจุบันที่ได้เพิ่มสูงขึ้นเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทำให้หน่วยงานแนะนำให้ประชาชนอยู่ในอาคารจึงจะปลอดภัยกว่า

ดังนั้น อากาศที่อยู่ภายในอาคารจึงมีความสำคัญมาก หากในอาคารมีคุณภาพอากาศที่ไม่ดีหรือมีสารพิษอยู่ ย่อมจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้เช่นกัน
ไม่ใช่แค่การปกป้อง
แต่สร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น!
การตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปรับปรุง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับต้น ๆ เพื่อให้มีคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี และความปลอดภัยของผู้ที่อยู่อาศัยภายในอาคาร

ดังนั้น การเลือกใช้โซลูชั่นสำหรับการตรวจสอบจึงต้องสามารถแสดงข้อมูล Real-Time ที่ครอบคลุมด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ได้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

INDOOR AIR QUALITY (IAQ)

 • การระบายอากาศ

  เจือจางกลิ่น สารเคมี และ CO2 ทางอากาศที่ตกค้างอยู่ภายในอาคาร ให้อยู่ในระดับไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

 • อุณหภูมิ

  เพิ่มความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยลดการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ

 • ความชื้น

  ระดับความชื้นสูงหรือต่ำเกินไป ส่งเสริมการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา

 • ควบคุมเชื้อโรค

  ตรวจสอบค่าที่สำคัญในการวัดคุณภาพอากาศ เช่น CO2, PM2.5 & 10, TVOC, HCHO

 • วิเคราะห์

  จัดการคุณภาพอากาศให้ดียิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบได้ 24/7 และการแจ้งเตือนสถานะทั้งหมดได้

Indoor Air Quality Solution By Riverplus

พร้อมติดตั้งทุกพื้นที่ ดูข้อมูลและจัดการได้ทันที

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า !

Flexible

ปรับแต่งได้ ยืดหยุ่นตามฟังก์ชันการใช้งาน

Energy Efficiency

ใช้พลังงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Coverage in Rural

ไม่ใช้ Cellular ครอบคลุมแม้อยู่พื้นที่ชนบท

Deep Penetration

ระยะการรับ-ส่งข้อมูลกว้างถึง 15 km ในพื้นที่โล่ง หรือ 2 km ในเขตเมือง

One Solution

ครบทั้ง Sensor, Gateway, Controller และระบบ Cloud ไม่ต้องติดอุปกรณ์เสริม

Low Cost & Future Proof

Free เครือข่าย ใช้ต้นทุนต่ำ คุ้มค่าต่อการลงทุนระยะยาว

Modern Building

บอกลา! ปัญหามลภาวะเป็นพิษในอาคาร

Indoor Air Quality Solution โซลูชั่นแบบครบวงจรที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี IoT ช่วยสร้างคุณภาพอากาศที่ดีในอาคาร ทำให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีและ Productive ยิ่งขึ้น ช่วยวัดค่า ตรวจสอบ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญทั้งหมดในอาคาร

MEA ENERGY AWARDS

สร้างมาตรฐานให้กับอาคารยุคใหม่

คุณภาพอากาศภายในอาคารได้ถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์ที่สำคัญอีกเกณฑ์หนึ่งเพิ่อใช้ประกอบกับเกณฑ์ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า สำหรับใช้ตัดสินอาคารที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ซึ่งคุณภาพอากาศภายในอาคารนั้นจะมีผลต่อสภาวะความสบาย รวมถึงสุขภาพอนามัย และประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้งานในอาคารนั้นๆ

Indoor Air Quality!

Everywhere

ดูแลสุขภาพของผู้คนได้ทุกที่

 • โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

 • โรงพยาบาล/สถานพยาบาล

 • ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า

 • โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

 • อาคารสำนักงาน

 • ร้านอาหาร

LoRaWAN Indoor Air Quality

Monitoring Sensor

AM103/AM103L

3 in 1

AM104/AM107

7 in 1

AM307/AM319

9 in 1

Plug in your camera

Light/Dark Display Mode

Plug in your camera

Smart Screen Mode

Plug in your camera

แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน

Plug in your camera

ตั้งค่าง่ายผ่าน NFC

Plug in your camera

ติดตั้งอุปกรณ์ได้ง่าย

Plug in your camera

ไม่ต้องต้องเดินสาย

LoRaWAN® Gateway

Product

เสริมพลังการเชื่อมต่อ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า

- 0 %
UG63 Mini LoRaWAN Gateway - Riverplus
UG63 Mini LoRaWAN Gateway - Riverplus
UG63 Mini LoRaWAN Gateway - Riverplus
UG63 Mini LoRaWAN Gateway
UG63 Mini LoRaWAN Gateway - Riverplus
UG63 Mini LoRaWAN Gateway - Riverplus
UG63 Mini LoRaWAN Gateway - Riverplus
UG63 Mini LoRaWAN Gateway - Riverplus
UG63 Mini LoRaWAN Gateway - Riverplus
7,650.00 ฿7,650.00 ฿
- 0 %
UG65 Semi-Industrial LoRaWAN® Gateway - Riverplus
UG65 Semi-Industrial LoRaWAN® Gateway - Riverplus
UG65 Semi-Industrial LoRaWAN® Gateway - Riverplus
UG65 Semi-Industrial LoRaWAN® Gateway
UG65 Semi-Industrial LoRaWAN® Gateway - Riverplus
UG65 Semi-Industrial LoRaWAN® Gateway - Riverplus
UG65 Semi-Industrial LoRaWAN® Gateway - Riverplus
UG65 Semi-Industrial LoRaWAN® Gateway - Riverplus
UG65 Semi-Industrial LoRaWAN® Gateway - Riverplus
UG65 Semi-Industrial LoRaWAN® Gateway - Riverplus
UG65 Semi-Industrial LoRaWAN® Gateway - Riverplus
13,530.00 ฿13,530.00 ฿
- 0 %
UG67 Outdoor LoRaWAN® Gateway - Riverplus
UG67 Outdoor LoRaWAN® Gateway - Riverplus
UG67 Outdoor LoRaWAN® Gateway - Riverplus
UG67 Outdoor LoRaWAN® Gateway
UG67 Outdoor LoRaWAN® Gateway - Riverplus
UG67 Outdoor LoRaWAN® Gateway - Riverplus
UG67 Outdoor LoRaWAN® Gateway - Riverplus
UG67 Outdoor LoRaWAN® Gateway - Riverplus
UG67 Outdoor LoRaWAN® Gateway - Riverplus
UG67 Outdoor LoRaWAN® Gateway - Riverplus
UG67 Outdoor LoRaWAN® Gateway - Riverplus
21,020.00 ฿21,020.00 ฿

Milesight IoT Cloud

Dashboard แสดงข้อมูลแบบ Real-Time ควบคุมได้จากทุกที่

 • โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

 • โรงพยาบาล/สถานพยาบาล

 • ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า

 • โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

 • อาคารสำนักงาน

 • ร้านอาหาร

Success Stories

Indoor Air Quality Solution